Styrelse

Camilla Alfredsson
Helsingborgs stad (Ordförande)
Anders Kihl
Ragnsells (Vice ordförande)
Jessica Christiansen
Avfall Sverige
Carl Dalhammar
Lunds Universitet
Birgitta Losman
Högskolan i Borås
Henrik Nilsson
Inrego
Philip Näslund
Umeå kommun
Sasha Shahbazi
Södertälje Science Park
Per Stoltz
Ingka Services AB
Anna Wiberg
Celluxtreme

Aktuella styrelsemöten

Under 2022 har programstyrelsen möte den 2 februari, 25 februari, 27 april, 2 juni, 18 augusti, 21 oktober, 8 november samt 1 december.