10 januari 2023

Utförare till Förstudie om mätning av resursanvändning

RE:Source söker nu en utförare för ett projekt som ska utveckla och testa en metod för att ta fram kvantitativa underlag och handlingsplaner som kan stödja regioners och kommuners arbete för att bli mer resurseffektiva. Arbetet ska fokuseras på stora resursflöden och flöden med stor potential för förändring.

Projektet ska utveckla och testa en metod för att ta fram kvantitativa underlag och handlingsplaner som kan stödja regioners och kommuners arbete för att bli mer resurseffektiva. Metoden ska kunna användas för att:

  • Kartlägga de viktigaste resursflödena
  • Kvantifiera resursflöden och deras miljöpåverkan så att en baslinje för det framtida förbättringsarbetet upprättas
  • Stötta kommuner och regioners arbete med att upprätta handlingsplaner

I arbetet med att utveckla metoden ska projektet även:

  • Utvärdera hur det kommunala eller regionala perspektivet kan kopplas ihop med det nationella perspektivet i Circularity Gap Report for Sweden, t.ex. genom att man har en gemensam utgångspunkt i de sju samhälleliga behoven eller de sex scenarierna för ökad cirkularitet
  • Identifiera eventuella datagap och metodikbegränsningar
  • Dokumentera insikter och konkreta förslag på åtgärder för ökad cirkularitet som dyker upp under arbetets gång.

Projektet utgår från Västra Götalandsregionen (VGR) som testregion. Notera att fokus för kartläggningen av resursflödena är det geografiska området Västra Götaland och inte resursflödena inom VGR som verksamhet. Den vinnande leverantören sätts i kontakt med VGR efter att de valts ut.

Sista ansökningsdag är 1 mars.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här