10 januari 2023

Utförare till Förstudie om mätning av resursanvändning

RE:Source söker nu en utförare för ett projekt som ska utveckla och testa en metod för att ta fram kvantitativa underlag och handlingsplaner som kan stödja regioners och kommuners arbete för att bli mer resurseffektiva. Arbetet ska fokuseras på stora materialflöden och flöden med stor potential för förändring.

Projektet ska utveckla och testa en metod för att ta fram kvantitativa underlag och handlingsplaner som kan stödja regioners och kommuners arbete för att bli mer resurseffektiva. Metoden ska kunna användas för att:

  • Kartlägga de viktigaste lokala och regionala materialflödena
  • Kvantifiera materialflöden
  • Ta fram en baslinje för de största och mest miljöpåverkande materialströmmarna
  • Stödja de deltagande aktörernas arbete med att upprätta handlingsplaner

I arbetet med att utveckla metoden ska projektet även:

  • Identifiera eventuella datagap och metodikbegränsningar
  • Dokumentera uppslag till konkreta förslag på hur styrningen av regioner och kommuner för att skapa mer hållbara och cirkulära materialflöden kan tas fram.

Projektet ska involvera en region/kommun som en testregion för metoden. Flera kommuner och regioner har anmält intresse för att delta. Det förväntas att metoden dels ska höja den interna kunskapen och stärka styrningen samt dels stödja extern kommunikation, bl.a. för lärande jämförelser med andra liknande verksamheter.

OBS! Upphandlingen av utförare för ”Förstudie om Mätning av Resursanvändning” har tagits ner för förtydliganden och kommer läggas upp igen inom kort. Under länken till upphandlingsunderlaget står det felaktigt att jobbet har löpt ut. Ansökningstiden kommer att förlängas med ca 1-2 veckor i samband med att det nya underlaget läggs upp.