2 februari 2023

Omställning till en mer resurseffektiv måleritjänst

Att renovera i stället för att bygga nytt är en viktig förändring för att utveckla byggbranschens hållbara erbjudanden. I måleribranschen finns det finns stor potential att göra skillnad genom att erbjuda hållbara och resurseffektiva tjänster. 

Peter Jansson, Hanna Olofsdotter, Massar Ali, Lars Åkesson och Mats Drevler, Schööns Måleri.

Schööns måleri ska tillsammans med aktörer från hela värdekedjan utveckla och testa resurs- och klimatsnåla lösningar i RE:Source-projektet Framtidens Måleri.

Genom att involvera färgproducenter, fastighetsbolag och branschorganisation accelererar och påskyndas omställningen till mer klimatsnåla måleritjänster. Renoveringsbehovet och nybyggnation av fastigheter ökar för varje år, och antalet ytskikt som ska behandlas ökar oberoende om en fastighet renoveras, återbrukas eller nyproduceras. En uppskalning och utrullning av ”Framtidens Måleri” har stora möjligheter att signifikant minska resursanvändningen och klimatpåverkan från måleribranschen. 

Projektpartners är Schööns Måleri, Stena Fastigheter, Flügger Färg, Måleriföretagen i Sverige och Godsinlösen Nordic (GIAB).

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här