Alla nyheter

Cirkulär belysning hos företaget Ivar Kjellberg

20 oktober 2021

Fastighetsbolaget Ivar Kjellbergs AB hittade en cirkulär lösning när man bytte belysning i sina byggnader. Det blev vackrare, mer energisnålt och billigare.

Han leder RE:Source arbete mot praktisk omställning

20 oktober 2021

Jan Agri är civilingenjören som arbetat med affärsutveckling med fokus på hållbar utveckling i drygt 30 år.

Hur cirkulärt är Sverige?

21 september 2021

Ett nytt projekt i RE:Source ska analysera hur cirkulärt Sverige är. Resultatet ska generera rekommendationer för en mer cirkulär ekonomi och inspirera företag, regering, akademi och civilsamhälle att styra landets omställning.

RE:Source visar vägen i ny innovationsagenda

16 september 2021

En av vår tids stora utmaningar är att anpassa vårt resursuttag, vår produktion och vår konsumtion till en nivå som är hållbar.

Avyttring – en del av den cirkulära ekonomin

1 september 2021

Magnus Ljung, jurist på SKR, tipsar om hur kommuner kan tänka cirkulärt.

Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling i ett livscykelperspektiv

18 juni 2021

För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi lanserar IVL, RE:Source och Återvinningsindustrierna nu en hemsida för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv.

I Huddinge ska upphandlingarna vara cirkulära

11 juni 2021

Kommunen deltar i RE:Source-projektet Cirkulär Upphandling i Praktiken för att utveckla arbetet genom att jobba med exemplet arbetskläder.

Ut med det gamla, in med det gamla!

25 maj 2021

Stommar från rivningsobjekt kan bli en viktig resurs. Läs om ett av våra spännande projekt som nu tar resultaten vidare och bygger nytt av gammalt.

RE:Source på Circular Materials Conference

7 maj 2021

Gör rätt från början! Det var temat för RE:Sources session under Circular Materials Conference. Nu kan du ta del av highlights från våra talare.

Ny metod kan rädda material vid vattenskador

19 april 2021

Vattenskador i badrum och andra våtutrymmen där det ligger ett tätskikt kräver ofta att hela golvet rivs ut för att man ska kunna åtgärda skadan. Ett pågående RE:Source-projekt…