29 juni 2023

Projekt om mätning av resursanvändning på regional och lokal nivå

Hej Pernilla Holgersson, projektledare för ett RE:Source-projekt om mätning av resursanvändning på regional och lokal nivå.

Vad är det ni ska göra i projektet?

Vi ska mäta Västra Götalandsregionens geografiska resursflöden för att analysera hur stor den cirkulära andelen är. Vi kommer att ta fram en metod som kartlägger och kvantifierar resursflöden och dess klimatpåverkan på regional nivå. Detta ska sedan kunna användas för att fram tydliga handlingsplaner för ökad cirkularitet och minska de största flödena.

Vilken nytta kan det få?

Genom att kunna mäta de territoriella resursflödena så kan vi få en uppfattning om vilka de stora resursflödena är och utifrån det kan beslutsfattare sätta strategiska mål som leder till aktiviteter för att resurseffektivisera. Genom förbättrad kunskap om resursflödena kan man minska klimatpåverkan, få en ökad cirkularitet och skapa nya värdekedjor. Det kan också leda till att man värnar biodiversiteten och andra positiva ekosystemtjänster och samtidigt kan öka den regionala produktiviteten och på sätt sysselsättningen.

Vilka aktörer vill ni komma i kontakt med?

För att kunna utveckla metoden för att mäta de regionalt territoriella resursflödena vill vi få kontakt med aktörer genom hela värdekedjan, både från privat och offentlig sektor. Vi vill också gärna få kontakt med personer som genomfört liknande projekt inom forskning och utveckling. Vi söker de som är verksamma i Västra Götaland, från processindustri till avfallsbolag.

Välkommen att kontakta projektledare Pernilla Holgersson om du vill veta mer eller bidra med information.

Bild för artikel Pernilla Holgersson

Pernilla Holgersson

projektledare, Anthesis

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här