18 oktober 2023

Swisspearl vinnare i InfraAwards 2023

Med bidraget ”Skräp på väg – in i förändringen” tar Swisspearl hem förstaplatsen i innovationstävlingen InfraAwards, som InfraSweden anordnade i samarbete med RE:Source. Tävlingen syftar till att forma morgondagens hållbara transportinfrastruktur.

– Vi är jätteglada för vinsten. Bullerplank upplevs ofta som väldigt tråkiga, långa och enformiga. Men så behöver det inte vara om man ser variation i återanvänt material som en estetisk tillgång istället som ett problem. Särskilt när materialet i övrigt är synnerligen lämpat för bullerplank eftersom det är extremt tåligt för väder och vind, underhållsfritt och har en mycket lång livslängd, säger Anna Ranow, marknadschef på Swisspearl, som kom på idén.

Det finns väldigt mycket byggspill och rivningsmaterial i samhället som slängs helt i onödan. Projektet ”Skräp på väg – in i förändringen” vill lösa detta problem genom att främja en cirkulär och resurseffektiv användning av fasadskivor i fibercement när bullerskärmar byggs.

Juryns motivering


”Bidraget visar ett spännande grepp med ett producerande företag, som tänker utanför sina systemgränser. En stor utmaning för att nå cirkulär ekonomi, är att överbrygga informationsgap. Att länka samman materialflöden genom tre branscher: producerande industri, bygg- och anläggning/infrastruktur är en angelägen uppgift. Extra intressant är ansatsen kring ”design med variation” som en möjliggörare. ”Skräp på väg” kan bidra till en attraktivare stadsmiljö genom arkitektoniskt genomarbetade gestaltningar, inom ett område som hittills i första hand har präglats av funktion.”

Till InfraAwards 2023 sökte InfraSweden tillsammans med RE:Source innovationer med potentialen att bidra till en mer hållbar användning av resurser inom svensk transportinfrastruktur. Aktörer runtom i landet har inkommit med lösningsidéer på de utmaningar branschen står inför. Varje bidrag har fått beskriva sin innovation utifrån hur den kan stärka Sveriges transportinfrastruktur och göra den mer hållbar och cirkulär.

Vinnaren får stöd av InfraSweden och RE:Source att förädla sin inlämnade idé och konkretisera den i en projektansökan för vidare finansiering. Vinnare kommer att via ansökan/projektplan mer detaljerat få redogöra för hur man kommer att använda vinsten och vilka aktiviteter man planerar för att ta sin idé till nästa utvecklingssteg. Vinnaren är berättigad till vinstmedel om 500 000 kr, om man uppfyller Vinnovas krav på finansiering.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här