12 juni 2023

InfraSweden och RE:Source anordnar innovationstävling

Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden arrangerar en serie innovationstävlingar i olika format, gärna tillsammans med andra program. Förra året var det i samarbete med LIGHTer och i år blir det med tema cirkularitet i samarbete med RE:Source.

Varför är RE:Source med?

– Vi på RE:Source är intresserade att vara med inom alla områden där vi kan bidra till en mer resurseffektiv värld och ett mer cirkulärt samhälle. Infrastruktursektorn står för en stor användning av resurser, så potentialen för resurseffektiviseringar i den sektorn är enorm. Med så lite som 1 % förbättring i en så stor sektor, kan effekterna bli höga ur såväl ett resurs- som klimatperspektiv. Så det känns som ett jättespännande samarbete, säger Klas Cullbrand, innovationsledare för RE:Source.

Klas Cullbrand, RE:Source och Beatrice Hällås, InfraSweden.

Vem kan vara med i den nya innovationstävlingen?

– Precis som i föregående tävling, kan kluster av företag och organisationer söka även i den här tävlingen. Vi kommer att uppmuntra det, för att vi tror på samverkan. Samverkan mellan olika typer av branscher och olika typer av aktörer. Vi är framför allt angelägna om att man har med sig behovsägarna, vilka inom transportinfrastruktur främst är kommuner och Trafikverket, säger Beatrice Hällås, InfraSweden.

– Vi är extremt måna om att behovsägare är med i alla våra projekt, så att man har den tilltänkta kundens behov för ögonen och leverantörerna likaså. Så det vill vi verkligen uppmuntra till. Det är även bra att få med branschföreningar eller andra som på något sätt stärker idéerna. Har man med sig behovsägarna, så som Trafikverket som Beatrice nämnde, ökar tyngd och trovärdighet i ansökan.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här