26 september 2023

RE:Source på Nordic Circular Summit 2023

Välkommen att delta på Nordens största konferens om cirkulär ekonomi. I år hålls konferensen 17-18 oktober i Reykjavik och online. RE:Source deltar online med två sessioner om cirkulär materialanvändning, med tema bygg respektive textil.

Nordic Circular Summit är Nordens största konferens om cirkulär ekonomi och samordnas av Nordic Circular Hotspot och Nordic Innovation. Det är gratis och öppet för alla att delta online. RE:Source kommer att delta i konferensen med två online-sessioner där talare får dela med sig av sin kunskap och sitt arbete för cirkulär ekonomi.

RE:Source deltar med två sessioner

Textilsessionen “Så kan konsumtion och hållbarhet förändras i textilindustrin”, hålls den 18 oktober kl. 10-11:15 (isländsk tid). Under denna session kommer vi att fördjupa oss i hur standardisering och nya återvinningstekniker kan lösa några av textilindustrins utmaningar med överproduktion, överkonsumtion och stora mängder avfall. Vi utforskar även hur digitalisering och AI kan skapa nya lösningar och förändra textilindustrin. Våra talare kommer dessutom att diskutera hur en förändring i konsumentbeteendet kan möjliggöra en övergång till mer hållbara produkter på marknaden och hur branschen kan vara lönsam samtidigt som konsumtionen minskar. Moderator är Cecilia Tall, programchef för RE:Source.

Byggsessionen “Maximera värdet av befintliga utrymmen och material i byggnader”, hålls den 18 oktober kl. 13:15-14:30 (isländsk tid). Under byggsessionen diskuteras hur innovativa affärsmodeller, förändring och omgestaltning kan ge nytt liv åt byggnader, förlänga deras användbarhet och minska behovet av att bygga nytt. Behöver vi verkligen bygga mer? Hur kan vi maximera värdet av existerande utrymmen? Hur kan vi återbruka så mycket material som möjligt när vi väl bestämmer oss för att bygga? Och vad är utmaningarna och möjligheterna i framtiden? Under denna session kommer även vinnarna i innovationstävlingen InfraAwards att presenteras. Moderator är Klas Cullbrand, innovationsledare för RE:Source.

Om Nordic Circular Summit 2023

Nordic Circular Summit erbjuder sessioner med partners från hela Norden. Genom föreläsningar, debatter och diskussioner delar de med sig av sin syn på hur man kan skapa ett mer cirkulärt och hållbart samhälle. Konferensen lyfter även fram de enorma cirkulära möjligheter som finns i Norden.

I år är huvudtemat mänskliga faktorer i cirkulär ekonomi. Nordic Circular Summit 2023 utforskar hur den cirkulära ekonomin kan användas för att öka jämlikhet och rättvisa samt bygga säkra och framtidssäkra samhällen och industrier. Dessutom kommer evenemanget att innehålla sessioner om natur och biologisk mångfald, cirkulära samhällen, materialflöden och värdekedjor, regenerativa modeller och material, ekonomi och finans, energi och resurser, byggsektorn, cirkulära handlingsplaner med mera.

Vi välkomnar dig att delta på plats eller online!

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här