13 juni 2023
Bild för artikel Unik larv förvandlar plast till näring

Unik larv förvandlar plast till näring

Bli av med plastavfall – på ett sätt som samtidigt genererar näring och mat? Det går, med hjälp av en alldeles speciell larv. I det RE:Source-finansierade projektet Circulins vill företaget Norbite ta nästa steg med sin unika affärsidé.

Den heter vaxmalslarv, eller Galleria mellonella. Insekten som är mest känd som skadedjur i bikupor, men som även kan tillgodogöra sig plast som näring. Inte mer än hundra små djur krävs för att bryta ner en plastpåse på ett dygn.
– Den här insekten har anpassat sig under miljoner år för att kunna bryta ner kemiska strukturer som liknar dem i plast. Därför kan den anpassa sig och bryta ner de olika polymerer som vi ber den att äta, förklarar Norbites grundare Nathalie Berezina.

Nathalie Berezina, Norbite.

Att det finns insekter som kan bryta ner plaster är känt, men att ta vara på egenskapen i industriell skala är oprövat i Sverige. Norbite har tagit fram en vertikal jordbruksteknik för att kunna göra verklig skillnad. Målet är, i dagsläget, att skala upp tillräckligt för att 60 000 ton plast om året ska kunna passera genom larverna och sedan förädlas.
– Detta är helt nytt. När jag kom till Sverige var min tanke att försöka att göra detta till en verklig tillämpning, så att fler kan få ta del av fördelarna med den extraordinära egenskapen som den här insekten har, säger Nathalie Berezina.

Blir högkvalitativa produkter

Tanken är inte att ersätta den plaståtervinning som fungerar idag, utan vänder sig mot den plast som idag går till förbränning. 
– I dag går mindre än tio procent av den globalt använda plasten till återvinning, det är ett enormt problem, säger Nathalie Berezina.

Så går processen till

Larverna blir till foder

Att använda sig av vaxmalslarv hindrar inte bara plast från att brännas eller hamna i naturen  – i slutändan blir både maskarnas avföring och masken själva värdefulla produkter, i form av växtnäring och faktiskt: mat. Det är detta led i innovationen som projektet Circulins vill titta närmare på, för att se vilka produkter som processen kan generera.
– Avföringen blir en gödslingsprodukt, och själva larven blir i slutändan en biprodukt i sig, rik på proteiner, lipider och andra nutrionella värden. Den skulle kunna användas för mänsklig konsumtion, men främst för djurfoder, säger Nathalie Berezina, som menar att tröskeln för att använda insekter som mat för oss konsumenter fortfarande är hög, trots att det är ett klimatsmart livsmedel.

Därför är Norbites huvudsakliga fokus inte att låta malarna bli livsmedel, utan i första hand foder.
– Masken skulle kunna användas för humankonsumtion, men här står vi inför ett kulturellt motstånd mot insekter som mat. Det är svårt att få människor att äta insekter som det är, en insekt som dessutom ätit plast är ytterligare en utmaning. Det är enklare att hitta användningsområden inom foder. När vi ska gå mot kommersialisering av vår produkt försöker vi navigera mellan alla dessa aspekter, säger Nathalie Berezina.

Många användningsområden

Förutom gödning, livsmedel och foder finns andra användningsområden som kan vara till stor nytta, som antimikrobiella peptider som kan användas för att bekämpa multiresistenta bakterier, eller elicitorer som kan minska användningen av bekämpningsmedel.
– Vi får även ut lipider, där är det enkelt att hitta användningsområden. Lipider används i allt från lim till tvättmedel och skönhetsprodukter, säger Nathalie Berezina.

Projektet har väckt intresse, framför allt i olika delar av jordbruksindustrin – men även från mer oväntade håll. Norbite har antagits till den nationella rymdinkubatorn ESA-BIC Sweden – då både avfall och möjligheten att producera mat är viktiga frågor vid långa rymdfärder. Nästa steg för startupbolaget är frågan om finansiering för att kunna skala upp, men även att se över hur man kan förbättra effektiviteten i processen, något som till stor del handlar om att insekterna ska må bra och växa i bra takt.
– Det är ett tänk som alla som arbetar med lantbruksdjur har, säger Nathalie Berezina.

Presentation från RE:Sourcedagen 23 maj 2023

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här