17 augusti 2023
Bild för artikel Konsultstöd inom resursanvändning, förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar

Konsultstöd inom resursanvändning, förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar

Vi söker konsultstöd som på ett pedagogiskt sätt kan förklara och visualisera hur resursanvändning, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald hör ihop. Sista ansökningsdag är 6 september.

Bakgrund

Upp till 50% av utsläppen av växthusgaser och upp till 90% av förlusten av biologisk mångfald uppges orsakas av aktiviteter kopplade förädling och uttag av resurser. Många högt aktade källor uppger samma sak, däribland UNEPs International Resource Panel (IRP). Påståenden som att ”vi endast löser 50% av klimatfrågan genom övergång till förnyelsebara energikällor” är därför vanliga och används ofta försök att lyfta upp frågor om resursanvändning genom att göra kopplingen till den mycket mer vida förankrade frågan om klimatet.

Att koppla resursanvändning till påverkan på såväl klimatet som den biologiska mångfalden tror vi är helt rätt men sammanhangen är ofta komplexa och pedagogiskt utmanande att förklara. Med denna bakgrund upphandlar RE:Source konsultstöd för att ta fram enkla och pedagogiska sammanställningar av befintlig kunskap om hur resursanvändning, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald hör ihop.

Uppdraget

Den absoluta tyngdpunkten för uppdraget ligger i kommunikationen av befintlig kunskap och ingen ny kunskap förväntas genereras. För att kunna förmedla de komplexa sammanhangen krävs dock även ämneskunskap. RE:Source efterfrågar därför en kombination av relevant kommunikationskompetens och djup ämneskunskap.

Genom att förklara hur resursanvändning, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald hör ihop förväntas projektet bidra till att mer informerade beslut med mer kompletta systemperspektiv tas av alla som tar del av materialet. Genom att förklara kopplingen mellan resursanvändning och klimatförändringar förväntas projektet också bidra till att resursfrågor lyfts upp och prioriteras på samma nivå som klimatfrågor görs idag.

Rapporten och utvalda illustrationer publiceras på RE:Source hemsida och sprids via sociala medier. Utvalda delar kan också komma att kommuniceras med specifika målgrupper och användas direkt i RE:Source egna material i form av t.ex. presentationsmaterial, hemsida eller utlysningstexter.

Mål och leverans

Projektet ska på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklara hur resursanvändning, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald hör ihop.

Vid projektavslut ska följande ha levererats:

  • Rapport som enkelt och pedagogiskt förklarar hur resursanvändning, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald hör ihop
  • Visualiseringar/illustrationer som förklarar sambanden samt annan form av kommunikationsmaterial enligt förslag från anbudsgivaren

Sista ansökningsdag är 6 september.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här