3 juni 2024 - 11:53

Rebecka Carlsson: Så får vi till exponentiell klimatomställning

Vårens RE:Sourcedag i Stockholm bjöd på en rad talare och panelsamtal – bland andra Rebecka Carlsson, författare och hållbarhetsentreprenör, som höll en uppskattad föreläsning om exponentiell klimatomställning. Vad innebär det, och hur kan vi förstå och använda den snabba utvecklingen inom både teknik och hållbarhet?

Både teknikutvecklingen och klimatomställningen är dominerande trender som kommer att ha en avgörande påverkan på näringslivet framöver. Precis som digitaliseringen har varit, kommer hållbarhet att var en avgörande och omvälvande kraft affärsmässigt. För det är bråttom att göra klimatomställningen.

– Vi har haft en exponentiell ökning av utsläpp, nu behöver det minska exponentiellt. Och det är fullt möjligt att utveckla lösningar som minskar utsläppen så snabbt, menar Rebecka Carlsson.

– Det är faktiskt till och med inte särskilt troligt att vi skulle se en linjär utveckling, när så mycket i vårt samhälle utvecklas exponentiellt.

Från vilseledande till disruptiv

Vi har sett många exempel på hur snabbt det kan gå när en exponentiell teknik väl börjar dubbleras. Man brukar säga att teknologierna går från deceptive till disruptive – det vill säga från vilseledande anspråkslösa, till omkullkastande.

– Många av de tekniker som utvecklats snabbt har inte sett mycket ut från början, men när fördubblingen kommer igång blir det snabbt både billigare och bättre, menar Rebecka Carlsson och exemplifierar med tekniker som AI, robotik och solceller: de allra första versionerna var inte mycket att ha, och avfärdades av många, men i dag är solpaneler både billigare och effektivare än många andra energikällor.

– Under utvecklingens gång når man till slut en skärlinje där det går från att vara en mindre bra affär, till att bli det logiska valet, säger Rebecka Carlsson

Exponentiellt och globalt tänkande är ointuitivt för människor, som tidigare alltid levt linjärt och lokalt, menade Rebecka Carlsson som tog sin egen pappas farfar som exempel: han sov varje natt av sitt liv i sin egen säng.

Exponentiella kurvor – även för hållbarhet

På samma sätt som man kan dra ut kurvan för olika exponentiella teknologier, går det att dra en kraftigt stigande kurva för hållbarhet – både efterfrågan och utbudet på hållbara varor och tjänster förväntas öka exponentiellt.
– Om vi tycker att det pratas mycket om hållbarhet nu så är det ingenting emot hur det kommer att låta under de kommande decennierna, menar Rebecka Carlsson.

De nya lösningarna blir fler och mer kraftfulla, men vi kan samtidigt inte bara utgå från dagens utmaningar och tekniska lösningar – vi vet varken exakt vilka problem vi möter imorgon och vilka tekniker som kommer att kunna avhjälpa dem.

– Vi har idag mycket fokus på klimat och det kommer vi fortsätta att ha, men förstår vi var vattenfrågan och frågan om biologisk mångfald kommer att vara om tio år, eller om fem år? Förstår vi hur utmaningar och problem kommer att utvecklas? För det kommer att se annorlunda ut från hur problemsituationen ser ut just idag. För att förstå vad vi kommer att möta om några år är det är det viktigt att dra ut kurvor för den stora mängd av trender som är på ingång, och lägga de olika kurvorna på varandra.

Sociala rörelser och beteendeförändringar viktiga

De kommande hundra åren kommer sannolikt att motsvara 20 000 år av teknologisk utveckling, något som kan väcka både oro och framtidshopp – beroende på vad vi använder den teknologin till.

”Avfall är egentligen bara material på fel plats”

Men det är inte bara teknologier som kan förändras snabbt – även beteenden och sociala rörelser kan utvecklas på exponentiellt. Man pratar exempelvis om sociala tipping points – den punkt då tillräckligt många börjat att ändra sitt beteende för att majoriteten snabbt ska haka på.
– Proteinskiftet är ett intressant exempel. För något år sedan uppgav hälften av svenskarna att de försöker minska sin köttkonsumtion – det liknar en social tipping point om något, säger Rebecka Carlsson.

Riktigt kraftfullt blir det, menar hon, när man kombinerar olika verktyg som beteendeförändringar, teknik, politik, kommunikation och företagande.
– Det viktiga är att tänka på vilka skiften som skulle ge störst effekt, och medvetet göra stora satsningar på det. Jobba mer med energi- och resurseffektiviseringar i kombination med beteendeförändringar.

Rebecka Carlsson har skrivit boken Exponentiell klimatomställning, en hållbarhetsbok för näringslivet.

En cirkulär ekonomi är möjlig

I sin bok Exponentiell klimatomställning listar Rebecka Carlsson tre områden där ett skifte skulle ha stor betydelse för vår möjlighet att klara av klimatomställningen, och även lösa en rad andra hållbarhetsutmaningar, områden som även RE:Sourcedagen kretsade kring: hundra procent klimatneutral energi och transport, hälsosam och hållbar mat till alla och cirkulär ekonomi.

Precis som flera andra talare under dagen var inne på, menade även Rebecka Carlsson att allt kanske borde tillverkas för att kunna plockas isär och tas till vara helt och hållet:

– Avfall är egentligen bara material på fel plats!

Här kan du läsa mer om vad som presenterade och diskuterades på RE:Sourcedagen

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här