9 september 2022

Cecilia Tall ny programchef för RE:Source

Cecilia Tall tar över rollen som programchef för RE:Source efter Elin Larsson. Cecilia är i nuläget generalsekreterare för TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag, och har en lång erfarenhet som ledare i flertalet branscher. Dessutom har hon arbetat med textilbranschens omställning under de senaste sex åren, vilket är en bra grund för arbetet som programchef.

– Jag har jobbat länge med cirkulär ekonomi och i RE:Source ser jag möjligheten att arbeta både bredare med fler branscher än textil och mer fokuserat med de här frågorna.

Cecilia har vid sidan av sin nuvarande roll en rad uppdrag och sitter bland annat i styrelsen för det strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation. Hon ledde också en grupp för cirkulär design inom Regeringens samverkansgrupp för näringslivets klimatomställning där hon också var ledamot.

– Jag ser att RE:Source har en oerhört viktig roll i den systemomställning som måste till om vi ska klara klimatmålen och se till framtida generationers välfärd. Jag vill få till en utökad industriell samverkan som gör att företag ännu tydligare ser affärsnyttan med ett genomtänkt hållbarhetsarbete.

– Vi är mycket glada för att Cecilia Tall kommer till oss! Hennes kompetens och ledarskap kommer vara värdefulla för vårt arbete med omställning till cirkulär ekonomi och hållbar materialanvändning, säger Camilla Alfredsson, styrelseordförande i RE:Source.

Cecilia Tall tillträder den 14 november och kommer att vara placerad i Stockholm. Till dess har Klas Cullbrand, innovationsledare i RE:Source, rollen som tf programchef.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här