Varför Re:Source?

Jordens resurser måste användas mer effektivt

Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. För att nå det målet behövs nya tekniska metoder, affärsmodeller och processer.
Därför finns RE:Source, som är Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet.
RE:Source stödjer framtagandet av innovationer som kan bidra till effektivare användning av resurser i både samhälle och näringsliv.

OM RE:SOURCE  RE:Source in English Se filmen

Nyheter


AKTIVITETER

ANDRAS EVENT

Avfall Sveriges årsmöte
Den 30-31 maj välkomnas både medlemmar och icke-medlemmar till Örebro och Avfall Sveriges årsmöte.

Matchmaking i Oslo 19 september
Vill du hitta samarbetsföretag med forsknings- och innovationsfokus? Kom på kostnadsfritt event i Oslo.

Hjälp hela vägen

Sex verktyg och arbetssätt

Även metodmässigt tar RE:Source ett stort grepp. Sex verktyg – eller arbetssätt – ska användas på vägen mot ett samhälle där avfallet minimeras eller kommer till nytta: