Jordens resurser måste användas mer effektivt

Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. För att nå det målet behövs nya tekniska metoder, affärsmodeller och processer.
Därför finns RE:Source, som är Sveriges största forsknings- och innovationssatsning inom resurs- och avfallsområdet.
RE:Source stödjer framtagandet av innovationer som kan bidra till effektivare användning av resurser i både samhälle och näringsliv.
Cirkulär ekonomi är grundläggande för RE:Sources arbete. Vi har gjort två filmer för att förklara vad det är.

filmen om RE:Source

FILMen om cirkulär ekonomi (15 minuter)

Cirkulär ekonomi på 30 sekunder

Nyheter

Nya kommunikatörer för RE:Source

Nya kommunikatörer för RE:Source

Två nya kommunikatörer finns nu på plats för att stötta programledning, styrelse och projekt inom RE:Source. Karolina Vikingsson…


AKTIVITETER
21 november

Save the date: RE:Source-dagen 2018

Det mesta är fortfarande preliminärt kring årets RE:Source-dag. Men boka redan nu in den 21 november, då är det dags. Mer information kommer senare.

ANDRAS EVENT

Workshop om cirkulär ekonomi och lättvikt
17 maj, Mölndal

Internationell konferens om cirkulär ekonomi
29 maj, Linköping

Avfall Sverige – årsmöte
29–30 maj, Skellefteå 

World Resources Forum
24–27 februari 2019, Antwerpen, Belgien

Hjälp hela vägen

Sex verktyg och arbetssätt

Även metodmässigt tar RE:Source ett stort grepp. Sex verktyg – eller arbetssätt – ska användas på vägen mot ett samhälle där avfallet minimeras eller kommer till nytta: