11 april 2024

RE:Source välkomnar två nya styrelseledamöter

Vid årets stämma valdes två nya ledamöter in i RE:Source styrelse: Jonas Nyvang och Magnus Svensson. Två personer som bidrar med insikter inom så väl innovativ materialtillverkning och hållbar utveckling, som vikten av samverkan mellan industri och akademi.

Jonas Nyvang är grundare och VD för STILRIDE, ett design- och teknikbolag som arbetar med grön tillverkning och produktutveckling. Bolaget har utvecklat en innovativ tillverkningsteknik som de själva liknar vid ”industriell origami”, där starka och hållfasta strukturer skapas ur ett stycke stålplåt som viks för att få sin form.

Metoden minimerar både materialtillgång och miljöpåverkan och erbjuder en ny väg framåt för tillverkning inom industriell design och produktion.​

Jonas Nyvang

Jonas Nyvang har bland annat en bakgrund som entreprenör inom urban mobilitet och miljö, och har även haft olika ledande positioner inom större organisationer. 
– Som medlem i styrelsen för RE:Source ser jag fram emot att kunna kombinera min passion för hållbar utveckling med möjligheten att influera strategiska beslut som kan forma framtiden för cirkulär materialanvändning. Att få samarbeta med branschledande experter och tillsammans hitta innovativa vägar för att stimulera cirkulär design med kommersiell vinning är vad som driver min entusiasm, säger han.

Vad är extra spännande inom materialområdet just nu, tycker du?
– Att se hur teknologiska framsteg, som digitalisering och smarta material, inte bara leder till effektivare tillverkningsmetoder utan också möjliggör helt nya sätt att utforma produkter som är designade för en cirkulär livscykel. Det inkluderar utvecklingen av material som kan byta egenskaper efter behov, något som öppnar upp för dynamiska och anpassningsbara produkter som har en längre livslängd, och som kan återvinnas eller komposteras.

Magnus Svensson

Magnus Svensson kommer från Linköpings Universitet, där han leder WIRA, en WISE Industrial Research Arena inom forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE).​ Här ligger han fokus på att främja och underlätta samarbete mellan industri och akademi.
– Inom WISE-programmet arbetar jag med samverkan mellan industri, samhälle och akademi. Det är otroligt kul och inspirerande – det finns en väldigt stark vilja hos industrin att förändras och jag möter ett stort intresse för att samarbeta med akademin om långsiktiga och svåra materialproblem.

”Det finns en väldigt stark vilja hos industrin att förändras”

Magnus Svensson

Magnus Svensson har en bakgrund som programdirektör för det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem, och har även haft olika roller inom det svenska forskningsinstitutet Acreo.

Vilka är de största utmaningar vi står inför idag när det gäller ökad cirkularitet, enligt dig?
– Det största hindret för cirkularitet tror jag idag utgörs av lagar och förordningar, stiftade utifrån ett linjärt materialflöde, som i många fall klassar restprodukter och uttjänta produkter som avfall. Möjligheterna är näst intill oändliga med nya material men det viktigaste för cirkulära flöden är att produkter designas för att återvinnas.

Med sitt engagemang i RE:Source ser Magnus Svensson fram emot möjligheten att arbeta med likasinnade mot samma mål: ett hållbart samhälle som inte överutnyttjar jordens resurser.
– Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vi lär av varandra och tillsammans kan vi lyckas.

Här hittar du alla ledamöter i vår styrelse.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här