RE:Sourcedagen 2024

Välkommen till RE:Sourcedagen 15 maj 2024! Hur bor, lever och transporterar vi oss 2045?

Vi blickar framåt mot 2045. Hur ser våra liv ut då och vad behöver göras för att vi ska uppnå ett hållbart samhälle? Vad görs redan idag och vad kommer att hända de två kommande decennierna?

Vi ser fram emot en dag fylld av intressanta samtal tillsammans med dig!

Exponentiell klimatomställning

Teknikutvecklingen och klimatomställningen är megatrender som kommer påverka näringslivet mer än någonting annat de kommande decennierna. Hur kan vi förstå vart olika teknologier är på väg och utifrån det fatta mer välgrundade beslut idag? Samtidigt som den teknologiska utvecklingen vänder upp och ner på de flesta affärsmodeller, blir hållbarhet en disruptiv kraft. På bara tre decennier ska världsekonomin bli helt klimatneutral, men vilka är affärsmöjligheterna?

Rebecka Carlsson, hållbarhetsentreprenör och författare

Teknik och hållbara värdekedjor för energiomställning och konkurrenskraft

Klara Helstad, Energimyndigheten

Passiv, reaktiv eller proaktiv? Om att hantera framtidens osäkerhet

Marco Lucisano, divisionschef Samhällsbyggnad, RISE

Framtidens mat

Ulf Sonesson, RISE

Maria Lundesjö, Axfoundation

Karolina Östbring, The Green Dairy

Johan Sidenmark, Axfoundation

Framtidens mobilitet

James Lundströ,

James Lundström, Volvo Cars

Karin Degerfeldt

Karin Degerfeldt, Skellefteå kommun

Peter Algurén, Ziklo Bank

Framtidens samhällsbyggnad

Kristina Gabrielii, Smart Built Environment

Magnus Österbring, NCC

Anna Wetterberg, Framtiden

Sambandet mellan resursanvändning, förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar

Robert Kautsky, Azote

Karl Edsjö, Cirkelar

Program

9.30Fika och registrering
10.00RE:Source hälsar välkommen
10.05Passiv, reaktiv eller proaktiv? Om att hantera framtidens osäkerhet – Marco Lucisano, RISE
10.15Exponentiell klimatomställning – Rebecka Carlsson
11.15Vad äter vi i framtiden?
12.00Lunch
13.00Hur bor och arbetar vi i framtiden?
13.50Hur transporterar vi oss i framtiden?
14.30Fika
15.00Sambandet mellan resursanvändning, förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar
15.30Teknik och hållbara värdekedjor för energiomställning och konkurrenskraft – Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten
16.00Mingel

Vi träffas på 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

Moderatorer

Cecilia Tall, programchef RE:Source

Klas Cullbrand, innovationsledare RE:Source

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här