Alla nyheter

Mycket snack och mycket verkstad

11 mars 2016

Mycket snack och mycket verkstad – så ska RE:Source vara. Startskottet gick i och med den första stämman som hölls 7 mars. Bortåt 60 medlemmar från vitt skilda verksamheter…

Myndigheterna kraftsamlar kring globala utmaningar

4 februari 2016

Nu är det klart. RE:Source får drygt 150 miljoner kronor till sina första tre verksamhetsår. Vinnova, Energimyndigheten och Formas har fattat beslut om att avsätta 154,5 miljoner kronor…

RE:Source får extra projektpengar

18 januari 2016

Regeringen satsar kraftigt på ökad återvinning och resurseffektivitet. Därför har RE:Source fått flera extra miljoner att fördela under 2016. Utlysningen som öppnar i februari har en budget på…

Finansieringsmöjligheter från Marie Skłodowska-Curie Actions

18 januari 2016

Den 17 februari arrangera Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) ett informationsmöte riktat till företag om de finansieringsmöjligheter som finns att söka hos dem. Exempel på finansiering kan till exempel vara att…

Inrego ger IT-prylarna längre liv

13 januari 2016

Det finns många exempel på goda idéer och verksamheter inom RE:Sources område. Ett är Inrego, företaget som förlänger livet på datorer och andra IT-prylar. – IT-produkter är mycket…

Hur ska EU bli en koldioxidsnål ekonomi?

17 december 2015

Avfallssektorns roll i en ekonomi med minskade koldioxidutsläpp diskuteras vid en Europakonferens i januari. Hur ska EU förvandlas till en koldioxidsnål ekonomi? På vilket sätt kan hanteringen av…

EU satsar på ökad återvinning

4 december 2015

EU har antagit en ambitiös handlingsplan för att skapa en cirkulär ekonomi och satsar stort för att nå målen. Den europeiska kommissionen har antagit Circular Economy Package, en…

Tre idérika träffar inom avfallsområdet

3 november 2015

Intresset var stort när RE:Source gav sig ut på Sverigeturné. ”Det är för lätt att materialåtervinna.” ”Användningen av sekundära material måste bli styrd av efterfrågan i stället för…

Andra utlysningar: VINNOVA

20 oktober 2015

Ökad rörlighet mellan forskningsaktörer, företag eller offentlig verksamhet. VINNOVA öppnar för möjlighet att söka bidrag till projekt för rörlighet av personer mellan forskningsaktörer och företag eller offentlig verksamhet.…

Andra utlysningar: Tillväxtverket

19 oktober 2015

Utlysning från Tillväxtverket rörande samverkan mellan konstellationer.  Tillväxtverket har publicerat en utlysning som handlar om samverkan mellan konstellationer (t.ex. kluster, science parks, nätverk) i olika regioner kring svenska…

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här