20 juni 2017

Startklart för utlysningens första projekt

De första 30 projekten har nu fått klartecken efter RE:Sources senaste utlysning. Dessutom kommer ytterligare runt tio projekt att beviljas inom kort. Här nedan kan du läsa listan över dem som fått stöd.

Sammanlagt 119 projektansökningar kom in till RE:Sources andra stora utlysning, som stängde i februari. Det var en kraftig ökning från de 65 ansökningarna vid utlysningen 2016. Efter ett stort arbete från Energimyndigheten och dess bedömningsgrupp börjar nu besluten bli klara.

Stort intresse för materialåtervinning

Budgeten för denna utlysning är totalt 45 miljoner kronor. Av de tre globala utmaningar som RE:Source vill möta riktade ansökningarna främst in sig på resurs­effektivt samhälle och hållbar materialförsörjning, medan färre förslag kom inom hållbart energisystem.

Baserat på titlarna ser man att nästan en tredjedel av ansökningarna gäller materialåtervinning och en femtedel restprodukter. En fjärdedel handlar om avfallsminimering och återanvändning. Livsmedel, byggnadsmaterial och plast är de material som nämns oftast i ansökningarna.

Här är de hittills beviljade projekten

Energimyndighetens arbete med att fatta beslut pågår fortfarande, men här är de 30 hittills beviljade projekten:

Agglomerering av fines från förbehandlad uttjänt elektronik
Ulf Sjöström, Swerea MEFOS AB

Användning av restprodukter från gjuterier som bäddmaterial vid avfallsförbränning
Kent Davidsson, RISE Research Institutes of Sweden AB

Bioraffinaderier i Sydsverige – konkreta möjligheter
Anton Fagerström, Energiforsk AB

Digitalt verktyg för ökat resursutnyttjande in WEEE (WEEE Digit)
Björn Johansson, Chalmers Tekniska Högskola AB

DualCat – demonstration av energieffektiv metod för rening av gaser från rötrester
Tarras Delin, Scandinavian Centriair AB

Flotationssepareringsprocess för plaster i avfallsströmmar
Annika Boss, Swerea IVF AB

Från industriellt polyesterspill till mjukgörare genom kemisk återvinning
Karin Lindqvist, Swerea IVF AB

Hydrotermisk karbonisering: en praktisk avfallsbehandlingsmöjlighet?
Lale Andreas, Luleå tekniska universitet

Innovativ användning av reaktiv extrudering för återvinning av PET
Henrik Oxfall, Swerea IVF AB

Innovativa tillverkningsprocesser för CIGS mål för solcellstillämpningar
Kyle Johnson, Chalmers Tekniska Högskola AB

Insekter för fodersäkerhet och avfallshantering
Kamyar Mogodiniyai Kasmaei, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU

Kvartersnära minikretsloppsparker och återbrukscentraler
Nina Wolf, Göteborgs stad

Kväveåtervinning – nyckel till cirkulär ekonomi
Gunnar Thelin, EkoBalans Fenix AB

Mikrobiell interferens som biocid i pappersproduktion och avloppsrening
Anders Johansson, Umeå universitet

Minskat avfall vid nybyggnation – hur ser förutsättningar för ett upphandlingsverktyg ut?
Helena Thelander, Hållbar Utveckling Skåne

Nya möjligheter att minska mängden deponerat gipsavfall från bygg- och ombyggnadsprojekt
Pernilla Johansson, RISE Research Institutes of Sweden AB

Omvandling av deponerad asbestcement till förädlade restprodukter
Lars Kraft, CBI Betonginstitutet AB

Produktion av miljöanpassade spånplattor från träavfall
Eric Rönnols, Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Pure brass (Pb)
Tobias Lindbäck, Swerea MEFOS AB

Re:Mix – materialåtervinning av textila blandmaterial med nylon och elastan
Åsa Östlund, RISE Research Institutes of Sweden AB

Recytal – tillämpning av återvunna glasfiberförstärkta kompositisolatorer och kasserade glasfibrer i byggindustri
Spyridon Tsampas, Swerea SICOMP AB

ReMat – utveckling av affärsmodell och teknisk plattform för ökad lokal materialförädling inom svensk bildemontering
Kristoffer Gramnaes, Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Uppskalning av textilpappersmaterial på en pappersmaskin
Tatjana Karpenja, Innventia AB

Utökad användning av slagg genom online övervakning av slaggprocesser
Bertrand Noharet, Swerea KIMAB AB

Återanvändning av massabruksavfall i cementbaserade material
Arezou Baba Ahmadi, CBI Betonginstitutet AB

Återbruk av bäddsand från fluidbäddpannor
Fredrik Weiland, SP Energy Technology Center AB

Återvinning av silver från CIGS-solceller
Britt-Marie Steenari, Chalmers Tekniska Högskola AB

Återvinning av utdragslådor från kylmöbler
Eva Carlbom, Swerea IVF AB

Ämnesöverskridande samverkansprojekt för nya biomaterial ur skogsindustriella restprodukter med biotekniska system i kaskad
Maria Sandberg, Karlstads universitet

Ökad fosforåtervinning från avloppsslam med kadmiumsänka genom en innovativ enstegs förbränningsprocess
Anita Pettersson, Högskolan i Borås

Alla projekt som fått startsignal tidigare hittar ni på sidan Startade projekt.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här