17 augusti 2017

Är du en Einstein på återvunnen plast?

Vi använder allt mer förpackningsfilm. Kan den göras av återvunna förpackningar? Dagens Einsteins uppmanas att ta reda på det.

Förpackningsfilm är tunn plast som lindas runt allt från toalettpapperspaket till lastpallar.

Plastic Innovation Contest 2017 är en tävling för att finna sätt att tillverka sådan plastfilm av återvunna plastförpackningar. Den är öppen för både företag och studenter i hela EU. Bakom tävlingen, som finansieras av Vinnova, står Swerea IVF tillsammans med bland annat Ica och FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Den som vill delta ska senast 15 oktober skicka in 3 kg plastgranulat, varav 90 procent ska vara från insamlade plastförpackningar, och en beskrivning av materialet.

Det vinnande bidraget kommer att testas av plastproduktionsföretag och resultaten utvärderas sedan av Ica och SCA som båda är stora konsumenter av förpackningsfilm.

Och vinsten? Främst äran att utses till ekohjälte, men även hjälp att introducera sin innovation på marknaden.

Läs mer på tävlingens hemsida – och bli en Einstein för dagens gröna behov!

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här