28 augusti 2017

Ännu fler projekt har fått startsignal

Nu har ännu fler projekt fått klartecken efter RE:Sources senaste utlysning. Här nedan finns listan över dem som får stöd till sin forskning.

Sammanlagt 119 projektansökningar kom in till RE:Sources andra stora utlysning, som stängde i februari i år. Det var en kraftig ökning från de 65 ansökningarna vid utlysningen 2016.

Budgeten för denna utlysning är totalt 45 miljoner kronor. Utifrån titlarna ser man att nästan en tredjedel av ansökningarna gäller materialåtervinning och en femtedel restprodukter. En fjärdedel handlar om avfallsminimering och återanvändning. Livsmedel, byggnadsmaterial och plast är de material som nämns oftast i ansökningarna.

Efter ett stort arbete från Energimyndigheten och dess bedömningsgrupp är så gott som alla beslut klara. 38 projekt har fått startsignal, ytterligare ett fåtal får det inom kort.

Här är de 38 nu beviljade projekten

Agglomerering av fines från förbehandlad uttjänt elektronik
Ulf Sjöström, Swerea MEFOS AB

Användning av restprodukter från gjuterier som bäddmaterial vid avfallsförbränning
Kent Davidsson, RISE Research Institutes of Sweden AB

Bioraffinaderier i Sydsverige – konkreta möjligheter
Anton Fagerström, Energiforsk AB

Cirkulerande kommunplast med vidareutvecklad teknik
Ann-Sofie Granzell, VafabMiljö kommunalförbund

Digitalt verktyg för ökat resursutnyttjande in WEEE (WEEE Digit)
Björn Johansson, Chalmers Tekniska Högskola AB

DualCat – demonstration av energieffektiv metod för rening av gaser från rötrester
Tarras Delin, Scandinavian Centriair AB

Flotationssepareringsprocess för plaster i avfallsströmmar
Annika Boss, Swerea IVF AB

Från industriellt polyesterspill till mjukgörare genom kemisk återvinning
Karin Lindqvist, Swerea IVF AB

Hydrotermisk karbonisering: en praktisk avfallsbehandlingsmöjlighet?
Lale Andreas, Luleå tekniska universitet

Industriellt relevant optimerings- och simuleringsverktyg för återvinningsprocesser med höga partikelinnehåll
Fredrik Innings, Tetra Pak Processing Systems AB

Innovativ användning av reaktiv extrudering för återvinning av PET
Henrik Oxfall, Swerea IVF AB

Innovativa tillverkningsprocesser för CIGS mål för solcellstillämpningar
Kyle Johnson, Chalmers Tekniska Högskola AB

Innovativ cirkulär affärsmodell för Houdini Sportswear
Phrida Lindblad, Houdini Sportswear

Insekter för fodersäkerhet och avfallshantering
Kamyar Mogodiniyai Kasmaei, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU

Kvartersnära minikretsloppsparker och återbrukscentraler
Nina Wolf, Göteborgs stad

Kväveåtervinning – nyckel till cirkulär ekonomi
Gunnar Thelin, EkoBalans Fenix AB

Metod för karaktärisering av självuppvärmning av olika avfallsfraktioner
Anders Lönnermark, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Mikrobiell interferens som biocid i pappersproduktion och avloppsrening
Anders Johansson, Umeå universitet

Minskade CO2-utsläpp och förbättrad resurseffektivitet  genom användning av järn- och stålslagg vid cementtillverkning (Slagg för cement, S4C)
Fredrik Engström, Luleå tekniska universitet

Minskat avfall vid nybyggnation – hur ser förutsättningar för ett upphandlingsverktyg ut?
Helena Thelander, Hållbar Utveckling Skåne

Nya möjligheter att minska mängden deponerat gipsavfall från bygg- och ombyggnadsprojekt
Pernilla Johansson, RISE Research Institutes of Sweden AB

Omvandling av deponerad asbestcement till förädlade restprodukter
Lars Kraft, CBI Betonginstitutet AB

PLASORT – Automatisk sortering av hela plaststycken
Klas Cullbrand, Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Produktion av miljöanpassade spånplattor från träavfall
Eric Rönnols, Nordvästra Skånes Renhållnings AB

Pure brass (Pb)
Tobias Lindbäck, Swerea MEFOS AB

Re:Mix – materialåtervinning av textila blandmaterial med nylon och elastan
Åsa Östlund, RISE Research Institutes of Sweden AB

Recytal – tillämpning av återvunna glasfiberförstärkta kompositisolatorer och kasserade glasfibrer i byggindustri
Spyridon Tsampas, Swerea SICOMP AB

ReMat – utveckling av affärsmodell och teknisk plattform för ökad lokal materialförädling inom svensk bildemontering
Kristoffer Gramnaes, Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Uppskalning av textilpappersmaterial på en pappersmaskin
Tatjana Karpenja, Innventia AB

Utökad användning av slagg genom online övervakning av slaggprocesser
Bertrand Noharet, Swerea KIMAB AB

Återanvändning av massabruksavfall i cementbaserade material
Arezou Baba Ahmadi, CBI Betonginstitutet AB

Återbruk av bäddsand från fluidbäddpannor
Fredrik Weiland, SP Energy Technology Center AB

Återvinning av silver från CIGS-solceller
Britt-Marie Steenari, Chalmers Tekniska Högskola AB

Återvinning av SLF via högtemperaturförgasning
Fredrik Weiland, SP Energy Technology Center AB

Återvinning av utdragslådor från kylmöbler
Eva Carlbom, Swerea IVF AB

Återvunnen textil som sekundär råvara inom möbelindustrin
Lisa Schwarz Bour, Swerea IVF AB

Ämnesöverskridande samverkansprojekt för nya biomaterial ur skogsindustriella restprodukter med biotekniska system i kaskad
Maria Sandberg, Karlstads universitet

Ökad fosforåtervinning från avloppsslam med kadmiumsänka genom en innovativ enstegs förbränningsprocess
Anita Pettersson, Högskolan i Borås

Alla projekt som fått startsignal – både nu och tidigare – finns beskrivna på sidan Startade projekt.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här