31 mars 2017

Ikea går in i RE:Sources styrelse

Vid stämman i Malmö 30 mars valdes Per Stoltz från Ikea in i RE:Sources styrelse.

– Jag är ekonom och definitionen av ekonomi är hushållning med begränsade resurser. Resursanvändning är en extremt viktig fråga där jag vill bidra med min kunskap.

Per Stoltz reagerade starkt när han för många år sedan såg bilden av hur världen använder ett och ett halvt jordklot varje år (numera är siffran 1,6 – och för Sverige motsvarande 4,2 jordklot).

– Då är det nästan en plikt för en ekonom att agera.

Nu går han in i styrelsen för RE:Source, där Ikea nyligen har blivit medlem.

– Jag hoppas att RE:Source kan vara en katalysator i den stora kulturella förändring som vi måste gå igenom – sprida kunskap, bidra till innovationer, skapa policy som driver förändring, säger han.

Ikea ger trovärdighet

RE:Sources programchef Evalena Blomqvist gläds åt både den nya medlemmen och styrelseledamoten:

– Ikea är en oerhört viktig aktör för svensk industri – att inte ha med dem hade varit en belastning! Jag upplever att de på allvar vill förändra produktion och konsumtionsmönster. De ger trovärdighet åt RE:Source och jag hoppas att de kan locka flera aktörer till omställning.

– Per Stoltz långa erfarenhet gör att han förstår flöden och material, och de låsningar och hinder som finns för en förändring. Han blir en tillgång i styrelsen, säger hon.

Resurseffektivitet behövs för överlevnad

– För att Ikea ska kunna växa som företag måste vi vara mer resurseffektiva. Dels för att få tag på material i framtiden, dels för att möta kundernas behov. Många närmar sig cirkulära tankar även om de kanske inte kallar det så, säger Per Stoltz.

Därför testar Ikea olika tjänster, som att kunder kan lämna in begagnade Ikeamöbler. Som betalning får de kuponger att handla för i varuhuset och möblerna säljs i andra hand för samma summa. Denna tjänst finns på varuhuset i Jönköping, men även i Belgien och Frankrike.

– Ett annat exempel är att polyetenplasten runt våra lastpallar numera återvinns och blir skrivbordsunderlägg eller sprayflaskor som vi kan sälja.

Arbetar med cirkulärt initiativ

Med 25 år på Ikea, varav de senaste som resurs- och avfallsansvarig, är Per Stoltz väl insatt i hela värdekedjan. Hans uppdrag inom Ikeas cirkulära initiativ handlar främst om kundernas behov.

– Hur vi möter kunder har en effekt. Den globala medelklassen växer. Ikea arbetar i över 25 länder och ser att det kan vara kulturellt betingat hur vi behöver agera för att nå cirkularitet.

Ikea arbetar med design för cirkulär ekonomi och har sedan 5-6 år ett internt verktyg för att utvärdera hållbarhet. Alla produkter undersöks utifrån elva parametrar, som energiåtgång, om materialet är återvunnet, om designen är gjord så att produkten går att dela och återvinna – med mera.

– Nu går vi ett steg längre för en mer cirkulär värdekedja: går produkten att reparera eller uppgradera?

Styrelsen arbetar vidare

RE:Sources stämma valde alltså in Per Stoltz i programstyrelsen.

Christer Forsgren (Stena Recycling) och Weine Wiqvist (Avfall Sverige) fick fortsatt förtroende som ordförande respektive vice ordförande. I övrigt består styrelsen av Bengt-Åke Andersson (E.ON), Karl Edsjö (Electrolux), Henrik Kant (Göteborgs stad), Elinor Kruse (Teknikföretagen), Jill Nyqvist (Gästrike återvinnare), Caisa Samuelsson (Luleå tekniska universitet) samt Mats Williander (RISE Viktoria).

Sigbritt Karlsson har lämnat styrelsen på grund av att hon har bytt arbetsgivare, från Högskolan i Skövde till Kungliga tekniska högskolan.

Stämman godkände också de reviderade programdokumenten (kan läsas här) och RE:Sources årsredovisning för 2016.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här