Alla nyheter

RE:Source en av de mäktigaste i Hållbarhetssverige

14 mars 2018

RE:Source – genom programchefen Evalena Blomqvist – finns med på listan över landets 101 mäktigaste på hållbarhetsområdet 2018. Det är tidningen Aktuell Hållbarhet som tar fram 101-listan genom öppen nominering…

Är du en av avfallets kvinnor? Svara på enkät!

13 mars 2018

ISWAs informella grupp ”Women of waste”gör en kartläggning över var i avfallsbranschen kvinnor finns representerade. ISWA, The International Solid Waste Association, har medlemmar i ett 90-tal länder världen…

Kickoff inom projektet Cirkulera Mera

13 mars 2018

Den 26 januari kickade det enskilda projektet ”Ett effektivt cirkulationssystem för nyttiggörande av hushålls- och verksamhetsavfall” (Cirkulera Mera) igång. Cirkulera Mera är finansierat av Re:Source och syftar till…

Sökes: Kompetenser inom hållbara cirkulära material

12 mars 2018

Under våren kommer RE:Source att starta ett långsiktigt strategiskt projekt om Hållbara cirkulära material. Till detta projekt behövs ett flertal kompetenser. Det strategiska projektet kommer att behöva knyta…

Återbruk av elektronik får en egen dag

24 januari 2018

Elektronik är den snabbast växande avfallsströmmen i Europa, avfall som innehåller både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen. Därtill genererar tillverkningen i sig stora mängder avfall, utöver många andra…

Vad är cirkulär ekonomi – egentligen?

23 januari 2018

Cirkulär ekonomi är ett system som ska leda bort från resursslöseriet. Men vad innebär det egentligen? RE:Source har gjort en film där forskaren Ann-Charlotte Mellquist förklarar saken. Dagens…

Sätt värde på materialet – det ger ekonomiskt intresse

19 januari 2018

Att använda material flera gånger ger en ekonomisk vinst. Detta blir tydligt genom ett RE:Source-projekt som visar hur material förlorar i värde genom dagens hantering, och som presenterades…

IKEA vill ha förslag till digital produktkommunikation

18 januari 2018

IKEA bjuder nu in till en innovationstävling om digitala sätt att förmedla produktinformation: det handlar dels om digitala kommunikationsbärare, dels om elektroniska etiketter. I dag har IKEA analoga…

Enskilda projekt med stor spännvidd

17 januari 2018

Många enskilda projekt, alltså sådana som startat i dialog med ledningen för RE:Source, pågår just nu. Här är lägesrapporter från fyra av dem. De arbetar med vitt skilda…

Pengar att söka i Vinnväxt-programmet

16 januari 2018

Har du idéer inom hållbar tillväxt som kan göra din region mer internationellt attraktiv? Nu finns en utlysning som handlar om just detta. Vinnova har öppnat en Vinnväxt-utlysning…

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här