4 juni 2018

Nya utlysningar med fokus på hållbar materialanvändning

Vill du vara med och snabba på utvecklingen mot en hållbar materialanvändning? RE:Source öppnar nu ytterligare två spännande utlysningar, båda riktade till projekt som på olika sätt vill ta sig an frågan. Cirka 25 miljoner finns avsatt i utlysningarna.

Demonstrationsprojekt för effektiv och hållbar materialanvändning

Den första nya utlysningen, som är den största i den här omgången, riktar sig till demonstrationsprojekt för effektiv och hållbar materialanvändning. Oavsett om lösningarna testas i pilotskala, testbäddsmiljö eller i verklig miljö ska de ha en stor potential att påverka materialanvändningen inom industrin och i samhället. Utlysningen är på cirka 20 miljoner kronor.

– Utlysningen är öppen för demonstration och utvärdering i praktiken, av lösningar inom RE:Sources hela innovationsområde. Men vi är särskilt intresserade av lösningar som kan bidra till en mer hållbar konsumtion och användning av produkter, säger Johan Felix, Innovationsledare och ansvarig för utlysningens innehåll.

Hållbar plast – steg 1 initiering

Den andra utlysningen riktar sig till projekt som i bred samverkan tar ett helhetsgrepp på utmaningar kopplade till en miljömässigt hållbar användning av plast i samhället. Syftet med utlysningen är att stödja utvecklingen av nyskapande idéer och passande konstellationer som på sikt kan presentera lösningar för en hållbar plastanvändning. Projekten ska inte bara fokusera på de tekniska aspekterna utan även inkludera t ex affär, policy, logistik och organisation.
Utlysningen är på 5 miljoner kronor och är planerad som steg ett i en serie av tre som ska stödja initiering, utveckling respektive implementering av lösningar.

– Vi vill ha projekt som med systemperspektiv tar sig an viktiga utmaningar med plastanvändning. För att ta helhetsgrepp och skapa lösningar som klarar utmaningarna krävs bred samverkan över sektors- och branschgränser, säger Johan Felix.

Utlysningarna genomförs gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Sista ansökningsdag är den 25 september.

Utöver de nya utlysningarna på temat hållbar materialanvändning har RE:Source just nu ytterligare två utlysningar öppna. Den ena riktar sig till projekt som fokuserar på Verktyg för bedömning av resurseffektivitet och den andra söker projekt som vill analysera och utveckla Styrmedel för ökad resurseffektivitet för produkter. Båda dessa utlysningarna är öppna för ansökningar till och med 29 augusti.

Läs mer om RE:Sources samtliga öppna utlysningar på vår sida Utlysningar.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här