Sök stöd för projekt som syftar till att utveckla lösningar med stor potential att bidra till hållbar användning av plast. Utlysningen är den andra i en planerad serie av tre utlysningar på samma tema. För att uppfylla kraven för steg 2 ska projektet ha genomfört någon typ av förstudie. Det är inget krav att förstudien ska ha varit gjort inom ramen för RE:Source. Sista ansökningsdag är 28 januari 2020.

I denna utlysning efterlyser vi projekt som med ett systemperspektiv utvecklar lösningar som bidrar till en miljömässigt mer hållbar plastanvändning, exempelvis genom att
• säkerställa att plast används i tillämpningar där de ger miljömässiga fördelar jämfört med andra material,
• öka återvinningen av plast,
• eliminera läckage av plast eller additiver till ekosystemen.

Utvecklade lösningar i ett projekt ska kunna möjliggöra en systemlösning som förväntas omfatta
• aspekter som produktion, användning, återanvändning och återvinning av plast inom ramen för adresserad utmaning,
• inte bara tekniska aspekter av adresserad utmaning, utan även aspekter som rör t.ex. affär, policy, logistik och organisation.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till utlysningens syfte kan söka. Det kan till exempel vara företag, offentlig sektor, universitet och högskolor, forskningsinstitut eller övriga aktörer med anknytning till innovationsområdet.

Hur mycket kan ni söka?

Högsta tillåtna stöd är 3 miljoner kronor per projekt.

Hur stor del av projektets kostnader kan ni få stöd för?

Ni kan få stöd för som mest 50 procent av projektets totala kostnader.

Tidplan

Sista ansökningsdag är 28 januari 2020. Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas i maj 2020. Projektet kan starta tidigast 1 juni 2020.

Mer information

Fullständig information om utlysningen finns på Energimyndighetens hemsida.

Kontakt

Utlysningens innehåll och inriktning:

Johan Felix, Innovationsledare för RE:Source, johan.felix@resource-sip.se 0733-94 09 43

Ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Coralie Chasset, Utlysningsansvarig, Energimyndigheten, coralie.chasset@energimyndigheten.se 016-544 23 96

Sandro Caruso, Stf. utlysningsansvarig, Energimyndigheten, alexandro.caruso@energimyndigheten.se 016-544 24 83