29 juni 2018

RE:Source siktar mot nästa etapp

RE:Source drog igång 2016 och hittills har runt 120 projekt startats inom programmet. Snart är den första etappen klar och RE:Sources styrelseordförande Elinor Kruse, miljöansvarig på Teknikföretagen, leder nu arbetet med att staka ut vägen framåt.

 

RE:Source är bland de större av de totalt 17 strategiska innovationsprogram som pågår i Sverige. Programmen finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. För RE:Source är den totala budgeten runt 100 miljoner kronor årligen om man räknar in de beviljade projektens egen medfinansiering.
Inom varje strategiskt innovationsprogram utvecklar företag, akademi och organisationer framtidens hållbara produkter och tjänster inom sitt specifika område. För RE:Source är uppdraget att hitta lösningar som minskar avfallet och tar vara på materialen. Lösningarna ska hjälpa såväl företag som konsumenter att hushålla med planetens resurser. Fältet är brett och inkluderar allt ifrån beteenden och policy till avancerad teknisk innovation.

-Det är viktigt att industrin och akademin arbetar med dessa frågor tillsammans. Vi behöver ytterligare ett ökat industriellt engagemang, det ökar förutsättningarna för att nå målen med RE:Source, säger Elinor Kruse.

Samverkan en förutsättning

RE:Source vision är att ”Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall.” För att nå dit krävs en tät samverkan med många olika aktörer.

-Företagen ser praktiska och affärsmässiga hinder, både kortsiktig och långsiktigt. Men med hjälp av RE:Source får de en kvalificerad samarbetspartner i arbetet med att hitta nya hållbara lösningar, säger Elinor Kruse.

Just nu fokuserar styrelsen mycket på att summera RE:Sources första etapp och sätta upp riktlinjer för nästa. Ett av huvudmålen för det fortsatta arbetet är att säkerställa att RE:Source satsar ännu hårdare inom de områden där projekten kan göra störst skillnad. Det är viktigt att lösningar och resultat blir innovationer och ger stor effekt, både när det gäller kommersialisering och kunskapsspridning.

-Det är spännande att leda styrelsearbetet. Vi har en bra styrelse för RE:Source, sammansatt av näringsliv och akademi. Styrelsen ansvarar bland annat för utlysningen till innovationssatsningar och det är viktigt att dessa möter behoven inom industrin. Akademin ger utmanande visioner från ett forskarperspektiv, säger Elinor Kruse.

Effektiv modell

I utlysningarna från RE:Source, som för 2018 uppgår till cirka 50 miljoner kronor, krävs att projekten som antas själva står för en del av finansieringen. Varje år startas minst 40 projekt inom RE:Source, engagerade samarbeten där alla parter har ett stort intresse av att ta fram lösningar som ska få effekt.

-Jag är övertygad om att medfinansieringen av projekt med privata medel är en förutsättning för att innovationerna ska komma ut på marknaden, säger Elinor Kruse.

 

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här