17 maj 2018

Två utlysningar på temat resurseffektivitet öppna

Utlysningarna riktar sig till projekt som fokuserar på Verktyg för bedömning av resurseffektivitet eller Styrmedel för ökad resurseffektivitet för produkter. Båda utlysningarna är öppna för ansökningar till och med 29 augusti.

Verktyg för bedömning av resurseffektivitet

Utlysningen ska stödja utveckling, utvärdering och/eller implementering av verktyg och metoder för bedömning av resurseffektivitet och hållbarhet för produkter och tjänster. 5 miljoner kronor finns avsatta i utlysningen.

­– Det finns en drivkraft hos svenska aktörer att kunna erbjuda mer hållbara produkter och tjänster till sina kunder. Då måste man kunna jämföra och säkerställa att den nya produkten eller tjänsten verkligen är mer miljömässigt hållbar än den förra, säger Johan Felix, innovationsledare för RE:Source.

Fokus för utlysningen ligger i att utveckla användbara, kvantitativa metoder som ska underlätta kvalitetssäkringen på området och kunna ingå i standarder. Detta har efterfrågats av såväl näringsliv som forskare.

– Idag finns redan ett antal verktyg, eller sätt att mäta, men många av dem har brister och därför används de inte, säger Johan Felix.

Styrmedel för ökad resurseffektivitet för produkter

Utlysningen ska stödja utvärdering av förutsättningar för, samt konsekvenser av, utveckling av befintliga styrmedel som syftar till att påverka utformning av produkter för att uppnå ökad resurseffektivitet och hållbarhet. 4 miljoner kronor finns avsatta i utlysningen.

– RE:Sources innovationsområde påverkas enormt av policy och styrmedel. Vi vill med den här utlysningen ge möjlighet att analysera existerande styrmedel som siktar mot resurseffektivitet och identifiera utvecklingsmöjligheter, säger Johan Felix.

De projekt som beviljas medel i utlysningarna förväntas lägga tid på samverkan och erfarenhetsutbyte med varandra för att på så sätt ta största möjliga kliv framåt.

De två utlysningarna är öppna till och med den 29 augusti 2018 och genomförs gemensamt av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

All information om utlysningarna hittar du via vår sida Utlysningar.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här