Alla nyheter

Bild för artikel Mått på cirkularitet testat på produkter

Mått på cirkularitet testat på produkter

5 december 2018

RE:Source-projektet Mätning av produktcirkularitet presenterar nu ett antal kriterier för cirkularitet som testats på verkliga produkter. Resultaten kan få stor betydelse för det fortsatta arbetet i den cirkulära…

RE:Source studerar besluts- och riskbedömningsmetoder

30 november 2018

I flera av RE:Source inledande projekt har frågan om hur avvägning ska göras mellan giftfrihet och resurseffektivitet identifierats som strategiskt viktig. Osäkerheten om hur avvägningen mellan målen ska…

Engagemang och inspiration på RE:Sourcedagen

26 november 2018

Årets RE:Sourcedag blev ett späckat arrangemang med engagerade deltagare från många olika branscher. Utöver ett stort antal workshops bjöds det på föreläsningar och presentationer från Delegationen för cirkulär…

Kan cirkulär ekonomi hålla oss inom de planetära gränserna?

22 november 2018

Fredrik Moberg från Stockholm Resilience Centre ställer frågan i sin föreläsning på RE:Source-dagen den 21 november. Se hela föreläsningen här.  

Lyckade möten med storföretag kan ge nya affärer

8 november 2018

RE:Source bjöd nyligen in till två olika meet-the-buyer event i Köpenhamn respektive Rotterdam. Sammanlagt deltog sju svenska företag som fick en exklusiv möjlighet att presentera sina lösningar för…

Bild för artikel Projekt ska främja återvunnet material i konstruktioner

Projekt ska främja återvunnet material i konstruktioner

19 oktober 2018

Ett nytt strategiskt projekt inom RE:Source ska göra det lättare att använda återvunnet material i konstruktioner och vid anläggningsarbeten. Projektet ska också undersöka om det finns ett behov…

40 miljoner satsas i 24 nya RE:Source-projekt

17 oktober 2018

Matfett, gips och biokol – det är några av de områden som ska studeras för att få till en hållbar materialanvändning och bidra till att förebygga avfall. Satsningen…

Ökad internationell samverkan inom forskning och innovation

5 oktober 2018

Som en del i den satsning RE:Source gör för att öka samverkan mellan svenska och internationella organisationer inom forskning och innovation, deltog RE:Source i den europeiska Match-making-dag som…

Hitta resultaten från våra projekt

4 oktober 2018

Nu finns alla RE:Source-projekt samlade på samma ställe. I vår projektdatabas kan du läsa alla godkända slutrapporter. Det har startats över 140 projekt inom ramen för RE:Source sedan…

Förlängd ansökningstid

2 oktober 2018

Ansökningstiden för uppdraget Utvärdering av riskbedömningsmetoder för avvägning mellan giftfrihet och resurseffektivitet har förlängts till den 7 oktober. Arbetspaketet ingår i det strategiska projektet Policyanalys som ska ta fram…

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här