26 mars 2019

Ny kunskap och spännande lösningar på Resultatdagen

– Det är så coolt att ni är i framtiden! Så inledde ReTunas Sofia Bystedt dagen och berättade sedan om hur världens första återbruksgalleria vuxit fram och att hon hoppas att fler ska ta efter konceptet.

Platsen för RE:Sources Resultatdag 2019 hade valts med omsorg. I återbruksgallerian är tanken att konsumtion ska ske på ett klimatsmart sätt. I butikerna har varorna fått nytt liv genom reparation och upcycling. Allt som säljs är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat.

Sofia Klingvall, Material Economics.
Stina Klingvall, Material Economics.

Stina Klingvall från Material Economics började dagen med att slå fast att stål, plast, aluminium och cement står för 21 procent av de globala utsläppen av koldioxid. Och i Sverige går material till ett värde av 42 miljarder kronor går till spillo varje år, visar rapporten Ett värdebeständigt svenskt materialsystem.

– Det finns en häpnadsväckande potential, konstaterade Stina Klingvall.

Flytta fokus

Jonas Roupé, Coest och Anders Breitholtz, Material Challenge Lab, undersöker hur vi kan få hållbara cirkulära material och menar att det behövs en medvetenhet om hur stor påverkan Sveriges produktion och konsumtion egentligen har. Fokus behöver flyttas från hushålls- och samhällsavfall till materialströmmar och resursuttag, som har betydligt större påverkan.

– Vi käkar jordklot, säger Jonas Roupé och visar på att resursuttaget är mycket mer än de 4,2 jordklot som ofta nämns när man pratar om svenskens genomsnittliga klimatpåverkan.

Martijn van Praagh, ÅF.
Martijn van Praagh, ÅF.

Störst påverkan har bygg- och infrastruktursektorn och där finns en outnyttjad potential i sekundära material. Därför har RE:Source startat ett strategiskt projekt om sekundära material i konstruktioner.

– Ingen har helhetsperspektiv och det saknas styrmedel, säger projektledare Martijn van Praagh, ÅF, och poängterar att det är bråttom att få till detta.

– RE:Source behöver kraftsamla kring enkla, klara regelverk, som underlättar satsningar på cirkulär hantering. Förklara för myndigheter och andra aktörer att annars tvekar man att investera. Och det behövs bara att en enda länk i hanteringskedjan inte håller, så stannar flödet, säger Per Murén, deltagare och representant för RE:Source-medlemmen NCC.

Nya affärsmodeller

Under Resultatdagen presenterades dessutom en rad andra resultat från de cirka 150 projekt som startats inom programmet.

Jesper Danielsson, Houdini.
Jesper Danielsson, Houdini.

Klädföretaget Houdini berättade om sin cirkulära affärsmodell och ett interaktionsverktyg som man tagit fram.

– Vi ifrågasätter varje ny produkt. Ska vi göra den? Går den att återvinna?, säger Houdinis designchef Jesper Danielsson.

Interaktionsverktyget låter användaren välja till exempel färg och storlek på plagg och man prenumererar på plagg. På Houdini vill man först förstå användaren på individnivå för att därefter gå från en transaktionsekonomi till en relationsekonomi.

Jesse Fahnestock, RISE, förbereder sitt föredrag.
Jesse Fahnestock, RISE, förbereder sitt föredrag.

Nytt perspektiv på avfallsfrågan

Bland föredragshållarna fanns också Jesse Fahnestock, RISE, vars projekt tittat på Avfallsförbränningens roll i framtiden. Helena Bengtsson från Kretslopp och vatten i Göteborg blev inspirerad.

– Det är intressant och värdefullt när ekonomer och företagsledare kommer in och gör utredningar eller berättar om hur de jobbar med avfallsfrågan från ett annat perspektiv. Det kan hjälpa oss som jobbar med avfall att se hur vi kan driva våra viktiga frågor på ett annat och kanske ibland mer effektivt sätt i samhället.

Längre ner hittar du presentationerna från dagen.

Elinor Kruse, styrelseordförande RE:Source.
Elinor Kruse, styrelseordförande RE:Source.
Intresserad publik på ReTuna.
Intresserad publik på ReTuna.
Samtal i pausen.
Hanna Ljungkvist Nordin, IVL, och Tony Spodnjak, Fluxarex.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inredningen på ReTuna är självklart återbrukad.
Inredningen på ReTuna är självklart återbrukad.
Samtal i pausen.
Therese Lindberg, Delegationen för cirkulär ekonomi, och Johan Felix, innovationsledare RE:Source.

 

 

 

 

 

 

 

Tatjana Karpenja, RISE, har gjort papper av textilavfall.
Tatjana Karpenja, RISE, har gjort papper av textilavfall.
Mats Torring, Stena Metall.
Mats Torring, Stena Metall.

 

 

 

 

 

 

 

Presentationer från dagen hittar du här:

Cirkulära affärsmodeller – Jesper Danielsson, Houdini

Morgondagens cirkulära material – Jonas Roupe, Coest och Anders BreitholtzMaterial Challenge Lab

Klimateffekten om vi inte tar vara på materialen – Stina Klingvall, Material Economics

Innovativ återvinning av rör och profiler – Annika BossRISE

Delningens potential – Hanna Ljungkvist Nordin, IVL

Avfallsförbränningens roll i framtiden – Jesse Fahnestock, RISE

Utveckling av policy för förebyggande, riskbedömning och upphandling – Gunnar Fredriksson

Så gör vi nytt papper av textilavfall – Tatjana Karpenja, RISE

Sekundära material – den outnyttjade resursen – Martijn van Praagh, ÅF

Måttet C – så mäts cirkularitet på produkter – Marcus Linder, RISE, Christina Bergström, Swedese

Stena Recycling Lab – Mats Torring, Stena Recycling

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här