26 mars 2019

RE:Source bidrar till hållbar upphandling av plast

RE:Source kommer att som en del i det strategiska projektet Hållbara cirkulära material ta fram generella förstudier inför upphandling av plastprodukter. Förstudierna kommer att göras generellt för sektorerna kommuner och landsting, handeln och byggsektorn. Helena Norin på EnviroPlanning har utsetts till utförare. Uppdraget kommer att genomföras under 2019.

Förstudierna ska översiktligt beskriva sektorernas användning av plast i olika kategorier och användningsområden. De ska också innehålla en bedömning av var potentialen är störst för att uppnå minskad miljöpåverkan genom utvecklade upphandlingskriterier. En mer detaljerad arbetsplan kommer att tas fram i dialog med representanter för sektorerna.

Du som är intresserad av att delta i eller att följa projektet är välkommen att kontakta Helena Norin, EnviroPlanning, e-post: helena.norin@enviroplanning.se

Kontaktperson för RE:Source är Gunnar Fredriksson, e-post: gunnarfredrikssonutredningar@gmail.com

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här