Alla nyheter

Utforska cirkulära affärsmodeller i ett nordiskt sammanhang

24 februari 2020

Delta i workshops om cirkulära affärsmodeller tillsammans med Nordic Innovation och Accenture.

Elin Larsson ny programchef för RE:Source

31 januari 2020

Elin Larsson tillträder sin tjänst som programchef den 1 mars. Hon har gedigen erfarenhet av hållbarhetsarbete, bland annat som hållbarhetsdirektör på modeföretaget Filippa K.

RE:Source stöttar företag i att hitta flöden som kan göras mer cirkulära

17 januari 2020

RE:Source har deltagit i ett program för att inom nordisk tillverkningsindustri sprida kunskap om cirkulära affärsmodeller och stimulera till samarbeten.

Utveckla cirkulära lösningar i nordisk samverkan

17 januari 2020

Nordic Innovation har en utlysning om cirkulära städer och nya cirkulära lösningar.

Nu testas cirkulär upphandling

16 januari 2020

RE:Source vill testa cirkulär upphandling under verkliga förhållanden. Vi söker upphandlande organisationer som vill delta i projektet.

Brett tema på årets RE:Source-dag

29 november 2019

Affärsmöjligheter, artificiell intelligens och finanssektorns roll i den cirkulära omställningen var några av ämnena som togs upp.

Materialhjulet kopplar samman design, användning och återvinning

13 november 2019

Nu finns en film som beskriver hur Materialhjulet fungerar.

Bli mer internationell och öka attraktionskraften

5 november 2019

Har ni idéer eller innovationer som ni vill förverkliga eller ta vidare genom att skapa nya europeiska värdekedjor och nätverk? RE:Source vill gärna hjälpa svenska aktörer att initiera…

”Matavfall måste behandlas som en värdefull resurs”

1 oktober 2019

RE:Source-projektet ”Förbättringsåtgärder för effektivare återvinning av matavfall” har nu publicerat sin slutrapport. Resultaten visar att det finns mycket att vinna på att tänka i termer av resurser istället för…

Mönster

Vill du veta mer om framtidens avfallsbränsle?

1 oktober 2019

Hallå där Jenny Sahlin, Profu, projektledare för Framtidens avfallsbränsle, som håller slutkonferens i Stockholm den 3 oktober. Vad kommer dagen att handla om? – Vi presenterar resultat och…

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här