31 januari 2020

Elin Larsson ny programchef för RE:Source

Elin Larsson tillträder sin tjänst som programchef den 1 mars. Hon har gedigen erfarenhet av hållbarhetsarbete, bland annat som hållbarhetsdirektör på modeföretaget Filippa K. Elin kommer närmast från egen verksamhet där hon bland annat haft uppdrag som författare och projektledare för IVA-rapporten ”Resurseffektiv textil i Sverige Textil från avfall till resurs”.

Du tar snart vid som ny programchef för RE:Source. Vad fick dig intresserad av uppdraget?
–  Jag brinner för att hitta lösningar för ett hållbart samhälle. Vi lever i en tid där vi står inför både utmaningar när det gäller resursbrist och överskridande av de planetära gränserna, liksom många nya möjligheter tack vare digitalisering, innovation, ny teknik och nya beteenden. Vi behöver tänka om, omforma och bygga om många av våra processer och strukturer. Då känns det enormt spännande att få vara en del av RE:Source som är med och bidrar till att hitta och skala upp framtidens hållbara lösningar och visa vägen för hur ett cirkulärt och resurseffektivt samhälle kan se ut. En nyckelfaktor för att lyckas med detta är tvärfunktionella samarbeten mellan olika aktörer som forskning, myndigheter och näringsliv och där har RE:Source en viktig roll.

Du har gedigen erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor. Kan du beskriva din bakgrund lite kort?

–  Min professionella hållbarhetsbana började 2011 som Hållbarhetsdirektör för Filippa K, den tjänsten hade jag under 8 års tid, men totalt arbetade jag för företaget i 23 år inom de flesta områden av verksamheten – från försäljning till IT-chef till Supply Chain Director. Senast startade jag företaget Elco 2018, som rådgivare och föreläsare för hållbarhet & cirkularitet. Utöver det så har jag suttit i styrelsen i Mistra Future Fashion i fyra år, styrgruppen för Sweden Textile Water Inititiave och har varit rådgivande styrelseledamot för Futerra Sweden, Juno PR, TrusTrace och FN-grundade programmet, Sustainable Lifestyles and Education (SLE), ett program för hållbar konsumtion och produktion. Jag var också delaktig i utvecklingen av FN:s ”Fashion Industry Charter for Climate Action” samt en av grundarna av det svenska initiativet ”Swedish Textile Initiative for Climate Action”.

Vad ser du som dina styrkor inom området hållbart materialnyttjande, som ju ligger i fokus för RE:Source arbete?

–  Jag hoppas kunna bidra med mitt engagemang för att skapa nya kontakter och bygga nya ekosystem. Vad som är spill för en industri kan bli en fantastisk resurs åt en annan till exempel. Och med stöd från den fantastiska forskning vi har i Sverige så har vi alla möjligheter att bygga upp nya hållbara ekosystem för materialutnyttjande, användande och cirkulering. Jag hoppas också att mina erfarenheter från Filippa K ska komma väl till pass. Vi jobbade med att ställa om till cirkulära affärsmodeller och att ta fram fullt cirkulära produkter i samarbete med både leverantörer och forskning. Jag tror att man kommer långt genom att vara nyfiken och att samla rätt människor och kompetenser för att skapa verklig förändring.

Elin Larsson får sin anställning hos RISE, som driver programkontoret för RE:Source på uppdrag av Energimyndigheten.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här