24 februari 2020

”Kunskapen om vinsterna med att förebygga avfall borde spridas mer”

Åsa Stenmarck, resurssexpert på IVL, har just avslutat ett RE:Source-projekt som fokuserat på policy och avfallsförebyggande. Resultaten kan ge ökad kunskap inför framtida beslut och inspirera fler organisationer till att arbeta med att förebygga avfall. 

Vad är det viktigaste resultatet av din studie?
– Det är att alla de organisationer, både privata och offentliga, som vi har pratat med i projektet så entydigt säger att det har lönat sig att arbeta med avfallsförebyggande. De har sparat pengar, tid och inte minst så har de skapat arbetsplatser som de som jobbar där är stolta över. Det som också är tydligt är att det krävs att man har ledningen med sig på det övergripande beslutet att man ska satsa på detta, och har man det så kommer mycket av jobbet sedan att kunna drivas på den enskilda avdelningen eller motsvarande.

Vilka ska inte missa att läsa din rapport?
– Den som funderar över varför det är bra att tänka på avfallsförebyggande.

Hur bedömer du det generella kunskapsläget när det gäller avfallsförebyggande arbete i Sverige idag?
– Hos vissa stort och inarbetat, hos andra är det en lång väg att gå. Vi har i projektet också resonerat kring just ”avfallsförebyggande” som term eftersom det är en del organisationer som kanske snarare pratar om resurseffektivitet eller materialeffektivitet. Det vi kommer fram till är att sammanhanget får avgöra vad man använder för begrepp. Jag tycker framförallt att kunskapen om de vinster man gör, inte bara ekonomiska, skulle kunna spridas mer.

Vilket är ditt bästa tips till organisationer som vill förbättra sitt arbete med att förebygga avfall?
– Börja i någon ända. Välj någon eller några produkter som man undersöker från ”vagga till grav”, kanske titta på olika situationer där man använder olika produkter etcetera. Det finns också mycket vägledning att få, framförallt från den kommunala sektorn där många kommuner gjort ordentliga arbeten med detta och dessutom haft godheten att dokumentera det i manualer och liknande. I vår rapport kan man förstås också hitta inspiration.

Vill du läsa rapporten? Du hittar den här.

Är du intresserad av fler resultat från våra projekt? Sök i Projektdatabasen

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här