24 februari 2020

Utforska cirkulära affärsmodeller i ett nordiskt sammanhang

Nordiska Ministerrådet vill genom sin institution Nordic Innovation ta den cirkulära ekonomin från strategi till verklighet i den nordiska tillverkningssektorn. Nu finns det möjlighet att utforska cirkulära affärsmodeller i ett nordiskt sammanhang tillsammans med Nordic Innovation och Accenture.

– I detta projekt tillsammans med Finska SITRA och oss på Accenture söker vi gemensamt engagera denna viktiga och traditionella industrisektor i den cirkulära omställningen i Norden, säger Tomas Zimmermann, konsult hos Accenture Strategy med fokus på cirkulär ekonomi och etablering av cirkulära affärsmodeller.

Projektet inspireras av ett motsvarande program som drevs av finska SITRA och Accenture under 2018, och hösten 2019 deltog cirka 60 nordiska företag och organisationer i fyra tillverkande ekosystem i den första omgången av detta program, för att utveckla sina kunskaper i cirkulär ekonomi.

Vilka organisationer kan söka och vilken nytta de kan dra av det?

– Stora och små, privata och statliga företag och organisationer med anknytning till tillverkningssektorn i Norden, inom ekosystemen konstruktion, sjöfart, maskiner och utrustning, energi samt transport är välkomna att söka till detta program som är kostnadsfritt att delta i då det finansieras av Nordic Innovation, säger Tomas Zimmermann.

Deltagarna kommer att få lära sig ledande verktyg och metoder för cirkulär affärsutveckling, pröva att samarbeta med andra nordiska aktörer, och förhoppningsvis initiera piloter av nya cirkulära affärsidéer i sina respektive industriella ekosystem.

Finns det några exempel från förra omgången som du skulle vilja lyfta fram?

– Det finns många exempel, ett utav dem är norska lokaltrafik-koordinatorn Ruter och svenska Kungliga Tekniska Högskolan som nu driver ett samarbete för att öka mängden återvunnen plast från havet i bussar.

– Ett annat exempel är danska Danfoss Drives som integrerat de metodologier och verktyg som de fick lära sig i sitt interna affärsutvecklingsarbete. Ett tredje exempel är finska AirD och norska Hurtigruten som initierade ett pilotsamarbete kring HVAC-anläggning-som-tjänst i passagerarfartyg.

Vilka reaktioner fick ni efter första omgången?

– Det som deltagarna uppskattade mest i föregående omgång var det professionella innehållet, strukturen och verktygen, som de även såg värdet av att använda i sitt löpande arbete också efter projektet – men även möjligheten att träffa nya potentiella affärspartners i samband med sitt deltagande.

Vilka är de största utmaningarna med övergången från en traditionell linjär affärsmodell till en cirkulär affärsmodell?

– Det finns både interna och externa barriärer som måste övervinnas i transformationen till cirkulära affärsmodeller. Dessa inkluderar den egna organisationskulturen, tillgång till finansiering och marknadsregleringar kring t.ex. hantering av avfall som istället behöver klassas som ett material med mera. Dessa typer av utmaningar djupdyker vi i under programmets gång, och ger vägledning kring vilka initiativ deltagarna kan genomföra för att adressera dessa hinder framgångsrikt.

Är du och din organisation intresserad av att delta? Anmäl dig på Nordic Innovations webbplats. Där kan du också läsa mer om programmet  och vilka förväntningar som ställs på deltagarna.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här