29 november 2019

Brett tema på årets RE:Source-dag

Affärsmöjligheter, artificiell intelligens och finanssektorns roll i den cirkulära omställningen. Det var några av ämnena som togs upp under RE:Source-dagen den 21 november.

Weine Wiqvist RESourcedagen 2019
Weine Wiqvist

Dagen bestod av både presentationer och workshops och inleddes med en presentation av Weine Wiqvist, som sitter i styrelsen för RE:Source, men också i Delegationen för Cirkulär Ekonomi. Han berättade hur långt delegationen kommit i sitt arbete och såg också många beröringspunkter med RE:Source.

– RE:Source är väl positionerat för det här uppdraget.

Klas Cullbrand och Bengt Eliasson har ett uppdrag inom RE:Source att utreda vilken påverkan artificiell intelligens har på innovationsområdet. Arbetet är inte färdigt än, men de har redan hittat fyra områden med särskild potential:

  • Klas Cullbrand och Bengt Eliasson
    Klas Cullbrand och Bengt Eliasson

    Design och utveckling av cirkulära produkter, komponenter och material

  • Förbättrad spårbarhet
  • Möjliggöra eller förstärka cirkulära affärsmodeller
  • Utveckling av cirkulär infrastruktur och teknik

Vad ska bankerna göra?

Poya Motai, hållbarhetsexpert på Nordea, pratade sedan om finanssektorns roll i omställningen till en hållbar framtid.

Poya Motai
Poya Motai

– Vi vill vara aktiva. Våra kunder förväntar sig att vi tar ansvar i hållbarhetsfrågan. Vi ger lån till företag som vill växa, så indirekt har vi en stor påverkan. Vi kan välja var vi vill investera och var vi inte vill investera.

 

Workshops med olika inriktning

Därefter hölls fyra olika workshops. En av dem handlade om hur man kan arbeta internationellt.

Simone Andersson
Simone Andersson

– Många vet att vi i Sverige är jätteduktiga på avfall och vill gärna ha vår hjälp. Men när vi hamnar i möten där vi berättar om vad vi gör och kan, så blir det ofta en liten paus strax därefter…, innan samtalet så avslutas…

De väntar på vår pitch, sa Simone Andersson, RISE.

Hon menar att Sverige inte har utvecklat något bra koncept/paket för att sälja in.

– Med ett sådant tror jag att vi skulle kunna komma väldigt mycket längre i att bidra till en hållbar utveckling i världen och samtidigt kunna exportera såväl konsultuppdrag som teknik från svenska företag.

 

Farliga ämnen i produkter

Karin Östman
Karin Östman

I rummet bredvid höll Niklas Andersson från Ramböll en workshop om hur man kan undvika farliga ämnen i produkter. Där konstaterade Karin Östman, Jernkontoret, att det är viktigt att hitta olika styrmedel och förbättringsåtgärder för olika produkter och material.

– En kortlivad produkt som till exempel en t-shirt har en annan förutsättning än en långlivad, exempelvis en rostfri diskbänk, sa hon.

Stina Klingvall från Material Economics höll en inspirationsföreläsning kring rapporten Industrial Transformation 2050.

Stina Klingvall
Stina Klingvall

Den handlar om hur EU:S tunga industri ska kunna ställa om till noll-utsläpp senast 2050. Rapporten är ett exempel på kunskapsinhämtning som RE:Source gör inom ramen för de strategiska projekten.

Rapporten Industrial Transformation finns att läsa i sin helhet här. Vill du ha en tryckt kortversion, kontakta oss så skickar vi.

Nordic Circular Hotspot

Avslutningsvis berättade Josefina Sallén, RISE, och Elin Bergman, Cradlenet, om arbetet med att skapa en Nordic Circular Hotspot.

Josefina Sallén och Elin Bergman
Josefina Sallén och Elin Bergman

– Vi tror att det kan delas mycket mer kunskap mellan länder än vad vi gör idag. Det behövs om vi ska kunna få till en omställning så snabbt som det behövs, sa Josefina Sallén.

Är du intresserad av att delta i Nordic Circular Hotspot kan du klicka HÄR. https://bminc.typeform.com/to/w1G2Fx

 

PRESENTATIONER FRÅN DAGEN:

RE:Source-dagen inledning – Johan Felix, RE:Source

Delegationen för cirkulär ekonomi – Weine Wiqvist, Delegationen för cirkulär ekonomi

AI som möjliggörare för den cirkulära ekonomin – Bengt Eliasson, Add a coach och Klas Cullbrand, Chalmers Industriteknik

Sustainable Finance – Poya Motai, Nordea

Industrial Transformation 2050 – Stina Klingvall, Matarial Economics

Nordic Circular Hotspot – Josefina Sallén, RISE och Elin Bergman, Cradlenet

 

WORKSHOPS:

1. Det bästa avfallet är det som inte uppstår – Anette Svingstedt, Lunds Universitet & Filip Sandkvist, IVL

Workshop Förebyggande av avfall

Workshop Förebyggande IVL

Workshop Förebyggande Lunds universitet

2. Hur undviker vi farliga ämnen i våra produkter – Nicklas Gustavsson, Ramböll

Workshop Farliga Ämnen i återvunna material

3. Nya affärer inom hållbart materialnyttjande/cirkulär ekonomi – Anna Aspgren & Jan Nylander, RE:Source

Workshop Nya affärer

4. Vill du samverka internationellt? – Pernilla Holgersson, Anthesis & Peter Skagerlind, pSk Earth adaption

Workshop Internationalisering

Workshop Internationalisering EUSME

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här