24 mars 2020

Nya ledamöter i RE:Sources styrelse

RE:Source har hållit årsstämma och fyra nya ledamöter har valts in i styrelsen. De representerar en stor bredd av kompetens från näringsliv, offentlig verksamhet och akademi.

Jessica Cedervall, SSAM.
Jessica Cedervall, SSAM.

Jessica Cedervall är vd för Södra Smålands Avfall och Miljö AB. Har tidigare ansvarat för byggnation av vindkraft och biogas inom Eon i Sverige och internationellt.

– En hållbar materialanvändning är avgörande för att vi ska lyckas minska mängderna brännbart avfall, en fråga som jag jobbar hårt med i mitt nuvarande uppdrag genom att försöka påverka våra invånare och kunder att återvinna och återbruka mer. Jag hoppas genom mitt engagemang i RE:Source kunna medverka till en positiv utveckling i frågan även på andra plan.

Henrik Nilsson, Inrego.
Henrik Nilsson, Inrego.

Henrik Nilsson är styrelseordförande och grundare av Inrego. Han har sedan 1995 arbetat med återanvändning av IT-utrustning och Inrego återbrukar idag över 300.000 IT-enheter per år.

– Dagens produkter är framtidens gruvor. Vi behöver utveckla det cirkulära systemet så att det kan ta upp konkurrensen med det linjära som har optimerats efter förutsättningarna de senaste 100 åren. Vi behöver därför hitta lösningar på hur man kan göra det cirkulära systemet mindre arbetsintensivt och mer produktions- och logistikeffektivt.

Vinit Parida, LTU.
Vinit Parida, LTU.

Vinit Parida är professor och ämnesföreträdare i entreprenörskap och innovation vid Luleå Tekniska Universitet. Han är även medlem i regeringens samverkansgrupp för näringslivets digitala strukturomvandling.

– Jag ser fram emot att utforma programmet så att det kan få större inflytande genom att tillhandahålla branschorienterade forskningsinsikter om cirkulär ekonomi och innovation management. Jag vill se hur vi kan stimulera innovation på systemnivå för hållbarhet och realisering av cirkulära ekonomiska mål, till exempel minskning av avfall på systemnivå och öka resurseffektiviteten via ekosystemtänkande.

Camilla Alfredsson, Helsingborgs Stad.
Camilla Alfredsson, Helsingborgs Stad.

Camilla Alfredsson är tf inköpschef i Helsingborgs stad. Camilla har arbetat i 25 år med miljö, hållbar utveckling och ledarskap.

– Cirkulär ekonomi eller hållbar materialanvändning är en viktig och svår fråga. I Helsingborgs stad har vi pratat länge om detta och vi är duktiga på insamling av avfall och på biogasproduktion. Men grejen är ju att materialet inte ens ska hamna som avfall. Vi är fast rotade i ett linjärt tänkande – vi kan inte ens föreställa oss en cirkulär ekonomi på riktigt. Därför är det så viktigt med goda berättelser som visar att det går! RE:Source arbete är synnerligen viktigt och det känns väldigt inspirerande att få vara med och påverka.

Vad inspirerar dig när det gäller hållbar materialanvändning?

– En god vän brukar säga ”ingenting är omöjligt, bara olika svårt”. Hållbar materialanvändning är klurigt. Alla pratar om delningsekonomi, men handen på hjärtat – delar du bil? Verktyg? Kläder? Många aktörer behöver vara med för att vi ska hitta goda idéer och lösningar och den samverkan inspirerar!

Vid stämman valdes Elinor Kruse, Teknikföretagen, till ordförande på ännu ett år och Weine Wiqvist, Avfall Sverige, fortsätter som vice ordförande.

Övriga ledamöter i styrelsen är Bengt-Åke Andersson, E-on, Karl Edsjö, Electrolux, Malin Engler, Ica, Nils Johansson, KTH och Per Stoltz, Ingka Group.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här