Alla nyheter

Innovativ återvinning av rör och profiler

25 mars 2019

Stora värden kan bevaras om spill från rörinstallationer materialåtervinns, visar nytt projektresultat.

Håll koll på våra kommande utlysningar

26 februari 2019

RE:Source planerar nu för årets två kommande utlysningar. Den första, och årets största, öppnar i maj och söker såväl demonstrationsprojekt som innovationsprojekt.

RE:Source ger stöd för att ta fram upphandlingskriterier för cirkulära produkter

11 januari 2019

RE:Source kommer att, som ett arbetspaket i det strategiska projektet Policyanalys, dokumentera och sprida erfarenheter från upphandlingar i Sverige där olika typer av cirkulära kriterier prövas. Sven-Olof Ryding,…

Brister i hanteringen av insamlat matavfall ger onödiga förluster

3 januari 2019

RE:Source-projektet ”Förbättringsåtgärder för effektivare återvinning av matavfall”  avslutade med en workshop där deltagarna fick ta del av preliminära resultat och bidra till diskussion kring möjliga förbättringar inom området.…

Anmäl dig till vår innovationstävling!

2 januari 2019

En innovationstävling ska sätta fart på kreativiteten för att få fram lösningar om hur plast kan användas på ett hållbart sätt i framtiden. Vi söker nu personer som…

RE:Source utvärderar förebyggande av avfall

18 december 2018

RE:Source ska utvärdera goda exempel på förebyggande av avfall. Projektet kommer att utföras av Åsa Stenmarck på IVL Svenska Miljöinstitutet.   Trots att prioriterade mål om minskade avfallsmängder…

Bild för artikel Mått på cirkularitet testat på produkter

Mått på cirkularitet testat på produkter

5 december 2018

RE:Source-projektet Mätning av produktcirkularitet presenterar nu ett antal kriterier för cirkularitet som testats på verkliga produkter. Resultaten kan få stor betydelse för det fortsatta arbetet i den cirkulära…

RE:Source studerar besluts- och riskbedömningsmetoder

30 november 2018

I flera av RE:Source inledande projekt har frågan om hur avvägning ska göras mellan giftfrihet och resurseffektivitet identifierats som strategiskt viktig. Osäkerheten om hur avvägningen mellan målen ska…

Engagemang och inspiration på RE:Sourcedagen

26 november 2018

Årets RE:Sourcedag blev ett späckat arrangemang med engagerade deltagare från många olika branscher. Utöver ett stort antal workshops bjöds det på föreläsningar och presentationer från Delegationen för cirkulär…

Kan cirkulär ekonomi hålla oss inom de planetära gränserna?

22 november 2018

Fredrik Moberg från Stockholm Resilience Centre ställer frågan i sin föreläsning på RE:Source-dagen den 21 november. Se hela föreläsningen här.  

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här