5 november 2019

Bli mer internationell och öka attraktionskraften

Har ni idéer eller innovationer som ni vill förverkliga eller ta vidare genom att skapa nya europeiska värdekedjor och nätverk? RE:Source vill gärna hjälpa svenska aktörer att initiera europeiska samarbeten inom områdena cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. Kontakta Pernilla Holgersson och Peter Skagerlind, som representerar RE:Source, för en första diskussion kring olika möjligheter.

Varför skall man höra av sig till er?
– Vi har nätverk i Sverige och övriga EU som kan hjälpa er att förverkliga och kommersialisera era idéer och innovationer. Vi kan vägleda till vilka EU- utlysningar eller andra internationella utlysningar som skulle kunna var de mest relevanta för er och era idéer eller innovationer, säger Peter Skagerlind.

Kan man få ekonomiskt stöd?
– För att bygga upp nätverk och konstellationer på relevanta matchmaking events så kan ni kontakta oss för att om möjligt kunna söka resebidrag som kan finansieras av Vinnova. Via Energimyndigheten kan man även söka om planeringsbidrag för sitt projektförslag, säger Peter Skagerlind.

I samband med årets RE:Source-dag, som hålls den 21 november i Stockholm, anordnar RE:Source också en workshop med rubriken ”Vill du samverka internationellt?”
Under workshopen lyfts aktuella utlysningar som passar just ert projekt eller idé och du kan få hjälp att hitta lämpliga internationella samarbetspartners för att skapa konsortier och planera för en kommande projektansökan. Andreas Englund och Martina Wennesjö från EUSME support presenterar det stöd de erbjuder små och medelstora företag. Tag gärna med er era idéer och lösningar för att få en första dialog med oss. RE:Sourcedagen är kostnadsfri och du anmäler dig här.

Kontaktuppgifter till projektledarna:

Pernilla Holgersson: pernilla.holgersson@anthesisgroup.com

Peter Skagerlind: peter.skagerlind@gmail.com

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här