13 november 2019

Materialhjulet kopplar samman design, användning och återvinning

Materialhjulet är en modell som utgår från hur material och produkter används. Nu finns en film som beskriver hur hjulet fungerar. Arbetet med att ta fram Materialhjulet har gjorts av Evalena Blomqvist, senior forskare på RISE och tidigare programchef för RE:Source.

– Materialhjulet skapades när jag blev tillfrågad att inspirera och utmana ett antal kommuner att tänka nytt i arbetet med att revidera avfallsplaner. Med Materialhjulet ville jag få dem att börja tänka materialflöden istället för avfallsflöden, säger Evalena Blomqvist.

Varför behövs ett materialhjul?

– Det går inte att möta problemet med vår ohållbara materialanvändning genom att fokusera på att minska avfallsmängderna. Vi måste se hela systemet och ändra våra normer. Detta är enligt min mening den enskilt största samhällsomställning som kommer att göras. En omställning som är komplex och som kan kännas övermäktig. I omställningsarbetet behöver vi enkla modeller som hjälper att se hela system som material flödar i. Materialhjulet hjälper dig att tänka till före, innan beslut tas om hur något ska tillverkas eller hur något ska användas. Vilka behov är det som ska fyllas och på vilket sätt?

Vad är skillnaden mellan Materialhjulet och avfallstrappan?

– Materialhjulet har fokus på användning av material och att ge materialen hög status och värde över lång tid. Avfallstrappan är bra för att ge vägledning i hur olika avfallsbehandlingsprocesser förhåller sig till varandra i ett hållbarhetsperspektiv. Men den fokuserar på kvittblivning av avfall och inte på hur material ska användas.

Materialhjulet är en enkel och flexibel modell som visar på var innovationer och förändringar behövs för att uppnå hållbar materialanvändning. Materialhjulet kopplar samman design, användning och återvinning. Det hjälper till att tänka på hur material ska användas både i den första användningen och kommande cykler.

När kan Materialhjulet användas?

– Materialhjulet fungerar för att designa hållbara och materialeffektiva konsumentprodukter, men även för till exempel bygg och anläggning. Frågorna är desamma: Vilka material är bäst för flera livscykler? Vilka affärsmodeller ska användas för att använda materialet mest effektivt? Så allt från design av tandborstar till ett kontor eller fritidshus. Materialhjulet är också intressant för kommuner i deras arbete med att analysera vilka material flödar i kommunen? Hur ska kommunen planera för hållbar materialanvändning som komplement till avfallsminimering?

LÄS MER om Materialhjulet

For English version CLICK HERE

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här