Materialhjulet

För att visualisera en hållbar materialanvändning måste vi tänka nytt.
Därför har RE:Source tagit fram Materialhjulet, en modell som utgår från hur produkter och material faktiskt används. Målet är att de ska bevara ett så högt värde som möjligt under så lång tid som möjligt.

Ett hållbart materialsystem är en av de stora samhällsutmaningar som innovationsprogrammet RE:Source arbetar för att lösa. Genom innovation, forskning och kunskapsutbyte ska RE:Source bidra till lösningar som leder till en hållbar och effektiv materialanvändning. Det handlar helt enkelt om att ställa om så att vår förbrukning ryms inom planetens resurser. Materialhjulet har tagits fram av Evalena Blomqvist, programchef för RE:Source 2016-19.

”Lösningarna ska bidra till att materialens värde bevaras högt under en lång tid och att de har en hög användning”

Tänka i nya banor

För att åstadkomma det behöver man tänka i nya banor, både kring material, resurser och avfall. Målet är förstås att så mycket som möjligt ska tas tillvara som material och att så lite som möjligt ska gå till spillo som avfall.

För att visualisera vad som krävs för att förlänga livslängden och därmed värdet hos de material vi använder har RE:Source tagit fram Materialhjulet.

Materialhjulet fokuserar på materialens funktion och användning och inte på behandlingsprocessen och hur den förhåller sig till andra processer vilket är fallet i den klassiska avfallshierarkin

Öka livslängden

Lite förenklat skulle man kunna säga att allt material vi använder, både i produktion och konsumtion, är inkastat i hjulet. Målet för RE:Source är att så mycket material som möjligt ska användas så länge det går och tillföra så mycket värde som möjligt under tiden.

– Om en produkt exempelvis designas för lång livslängd kan den snurra länge i hjulet. Samma sak gäller om en produkt tillverkats på ett sätt som gör att komponenterna kan återanvändas, säger Evalena Blomqvist.

Det är viktigt att RE:Source fokuserar på att diskutera rotorsakerna till varför vi nyttjar materiella resurser ohållbart och därmed hittar lösningar för hur vi skapar förändringar i rätt riktning.

– Materialhjulet blir ett sätt att visualisera det vi strävar efter att uppnå, säger Evalena Blomqvist.

För att skapa ett hållbart nyttjande av materiella resurser behövs innovationer inom följande områden:

  • Produktion som leder till att produkter som har och ger ett högt materialvärde i både primär användning och i nästa led
  • Komponentåteranvändning
  • Funktionell materialåteranvändning genom mekaniska processer
  • Molekylåteranvändning genom kemiska, biologiska eller termiska processer
  • Energiåterföring genom förbränningsprocesser

Dessa innovationer skapas genom forskning och utveckling inom följande områden:

  • Funktion (teknik, process, design)
  • Marknad
  • Beteende
  • Policy
  • System (logistik, systemanalys)

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här