20 mars 2020

Vinnaren utsedd i RE:Sources innovationstävling

Livsmedelsförsörjningen ska bli mer regional och behovet av plast som förpackningsmaterial ska minska. Det är två av målsättningarna med verktyget Nutrition Resilience Map som vann RE:Sources innovationstävling. Det senaste året har två lag tävlat mot varandra för att ta fram smarta lösningar för hur mat och hälsa ska tillhandahållas i framtiden.

 – Båda förslagen jobbar mycket med den regionala matförsörjningen för att minska plastanvändningen och få värdekedjor och leveranskedjor som blir kortare där du inte behöver använda så mycket förpackningar. Förslagen är likvärdiga på många sätt och att utse en vinnare har inte varit enkelt, sa juryns ordförande Andreas Englund, IVL vid den digitala prisceremonin den 23 mars. Men juryn har enhälligt kommit fram till att utse Blue team till vinnare.

– Vårt förslag bygger på ett zontänk, där vi sätter brukaren, alltså den som ska äta maten, i centrum, säger Maja Jakobsson.

 

Enligt juryns bedömning har det blåa lagets förslag Nutrition Resilience Map konceptuella värden som har potential att implementeras som ett policyinstrument. När det gäller genomförbarhet har förslaget en systematisk ansats som går att bygga vidare på, anser juryn.

– Vi är väldigt ödmjukt tacksamma för att vara utsedda vinnare i den här tävlingen där det bara finns vinnare, sa Axel Boethius från Lag Blue.

Det vinnande laget får nu möjlighet att pitcha sitt förslag för RE:Sources programkontor och få coachning i hur man kan gå vidare och söka framtida finansiering.

LÄS MER: Hela förslaget Nutrition Resilience Map

Lag blå nutri till Indesign

 

Även det andra lagets förslag bygger på lokal produktion och försäljning av mat i form av en arena där många aktörer kan samlas.

LÄS MER: Hela förslaget Sveas Arena

Bilaga 1: Informationsplattform för hållbar matförsörjning

Bilaga 2: Det sunda matsmarta hemmet

Bilaga 3: Logistikplattform för lokal mat på bordet

Bilaga 4: Hållbar användning av plast för mat och informationsplattform

Bilaga 5: Förändringar av policy, lagar och föreskrifter

 

Green Peas Arenan till PPTävlingen är ett projekt inom RE:Source och har gjorts i samarbete med Naturvårdsverket.

Här kan du läsa mer om tävlingen och se videoklipp med deltagarna

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här