Två lag om vardera åtta personer träffas fem gånger för att ta fram smarta lösningar för hur mat och hälsa ska tillhandahållas i framtiden. Tävlingen är ett projekt inom RE:Source och görs i samarbete med Naturvårdsverket.

– Lagen ska försöka hitta lösningar på framtidens matförsörjning. Hur skyddar vi maten, hur tillhandahåller vi maten på ett resurseffektivt och hållbart sätt om 20 år? säger Lena Stig, Naturvårdsverket.

Tävlingen har sin grund i plastutmaningen och att vi använder för mycket resurser idag.

– Genom att skapa kreativa lag med kopplingar till tävlingsfrågan så kan vi få en mycket bättre framtidsbild av hur vi kan göra det mer resurseffektivt, säger projektledare Jonas Enebro, RISE.

Bred kompetens i lagen

Lagen är sammansatta utifrån att de tillsammans har en bred kompetens och kan komma med olika sorters inspel till lösningar. Bland deltagarna finns bland annat egenföretagare, offentliga aktörer och universitet. Vissa jobbar i sitt dagliga arbete med mat- och hälsofrågor, andra inte.

– Jag tänker på mycket på hur man kan transportera livsmedel utan någon form av förpackningsmaterial och hur man kan få bort det onödigt vatten och luft i transporterna, säger deltagaren Mikael Thorberg, som driver företaget Auxin Stockholm AB.

– Jag tror att vi kommer att producera vår mat mycket mer lokalt framöver. Den som producerar och den som konsumerar kommer att komma närmare varandra. Så även om man bor i stan så har man en bättre koppling till det man äter, säger Anette Olovborn, tjänstedesigner på Sveriges kommuner och landsting.

Förslag presenterades

I februari 2020 presenterade lagen sina förslag för tävlingsjuryn. De hade då träffats vid fem tillfällen för att utveckla sina idéer.

Det ena laget, Lag Blue, har utvecklat en Nutrition Resilience Map som ska påskynda övergången till ett lokalt resilient matproduktionssytem. Omställningsverktyget möjliggör etableringen av en gemensam dagordning för beslutsfattare inom näringslivet,
offentlig sektor och akademi. Genom verktyget kan man skapa ett system som radikalt minskar behovet av plast som förpackningsemballage och även långväga transporter.

Det andra laget, Green Peas, har skapat Sveas Arena, som är en transporteffektiv, lokalproducentförankrad multiplattform, som inspirerar och nudgar konsumenter mot hållbarhetssäkrad mat i hälsosamma proportioner och med cirkulär och minimal plastanvändning.

VInnaren av RE:Sources innovationstävling presenteras på Resultatdagen den 19 mars 2020.