9 maj 2019

Innovationstävlingen är igång

De tävlande lagen i RE:Sources innovationstävling har nu träffats för första gången. Två lag om vardera åtta personer ska träffas fem gånger under 2019 för att ta fram smarta lösningar för hur mat och hälsa ska tillhandahållas i framtiden.

Tävlingen är ett projekt inom RE:Source och görs i samarbete med Naturvårdsverket.

– Lagen ska försöka hitta lösningar på framtidens matförsörjning. Hur skyddar vi maten, hur tillhandahåller vi maten på ett resurseffektivt och hållbart sätt om 20 år? säger Lena Stig, Naturvårdsverket.

Tävlingen har sin grund i plastutmaningen och att vi använder för mycket resurser idag.

– Genom att skapa kreativa lag med kopplingar till tävlingsfrågan så kan vi få en mycket bättre framtidsbild av hur vi kan göra det mer resurseffektivt, säger projektledare Jonas Enebro, RISE.

Mikael Thorberg, Auxin Stockholm AB.
Mikael Thorberg, Auxin Stockholm AB.

Bred kompetens i lagen

Lagen är sammansatta utifrån att de tillsammans har en bred kompetens och kan komma med olika sorters inspel till lösningar. Bland deltagarna finns bland annat egenföretagare, offentliga aktörer och universitet. Vissa jobbar i sitt dagliga arbete med mat- och hälsofrågor, andra inte.

– Jag tänker på mycket på hur man kan transportera livsmedel utan någon form av förpackningsmaterial och hur man kan få bort det onödigt vatten och luft i transporterna, säger deltagaren Mikael Thorberg, som driver företaget Auxin Stockholm AB.

Anette Olovborn, Sveriges Kommuner och Regioner.
Anette Olovborn, Sveriges Kommuner och Regioner.

– Jag tror att vi kommer att producera vår mat mycket mer lokalt framöver. Den som producerar och den som konsumerar kommer att komma närmare varandra. Så även om man bor i stan så har man en bättre koppling till det man äter, säger Anette Olovborn, tjänstedesigner på Sveriges Kommuner och Regioner.

Vinnarna utses på RE:Sources Resultatdag den 19 mars. HÄR kan du anmäla dig.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här