25 april 2019

Nytillskott i RE:Sources arbete inom demonstration och utbildning

Två nya personer ansluter nu till RE:Sources ledning. Tillsammans ska de verka för att resultaten inom programmet tas vidare och blir till nytta. 

Anna Aspgren har en bakgrund som ingenjör och har arbetat som teknikutvecklingschef inom Ericsson, lett Chalmers innovationskontor och driver nu sitt eget bolag inom ledarskap och innovation. Inom RE:Source kommer hon dels att vara ansvarig för utbildningskoordinering, dels vara projektledare för affärsutveckling och kommersialisering.

– Det ska bli jätteroligt. Vi ska stärka systemet som finns ute i Sverige, helt enkelt vattna där det växer och få det att bli ännu bättre, säger Anna Aspgren.

Stimulerande miljöer

Jan Nylander är ny demonstrationsledare och driver även han sitt eget bolag. Arbetet inom RE:Source kommer han att kombinera bland annat med uppdrag kring elvägar. Jan har tidigare jobbat med innovativt ledarskap, inkubatorer, pilotprojekt och demonstratorer.

– Jag vill stärka RE:Sources insatser med stimulerande demonstratormiljöer och sammanhängande förädlingskedjor som ökar nyttiggörandet av nya lösningar, på riktigt. I bra, ofta för-kommersiella miljöer träffas forskare, innovatörer, investerare, kunder, partners och myndigheter för att tillsammans leverera effekt inom ramen för RE:Sources uppdrag. Anna och jag kommer att söka samarbete med befintliga och nya miljöer så att vi nyttjar och stärker det som är bra, samt initiera nya lösningar där vita fläckar finns, säger Jan Nylander.

– När det gäller utbildning vill jag skapa en bra dialog med företag om vad det är för utbildningar som behövs. Vad behöver deras personal kunna för att jobba där? Kan vi jobba på något annat sätt än vi brukar? säger Anna Aspgren.

Vad är största utmaningen med uppdraget?

– Att förväntningarna och behoven är jättestora. Det brådskar att det ska göras någonting, säger Anna Aspgren.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här