5 juli 2018

Hållbara cirkulära material – nytt projekt

Hur ser framtidens materialflöden ut? Hur kan vi använda materialen på ett mer hållbart sätt? Det är några av de frågor som det nystartade RE:Source-projektet Hållbara cirkulära material ska söka svaren på. Projektet behöver kompetens inom många olika områden och har nu flera uppdrag ute via RE:Source Kompetens.

RE:Source har nyligen dragit igång flera nya strategiska projekt som ska öka kunskapsbasen inom ett antal områden. Ett av dem heter Hållbara cirkulära material och leds av Henrik Oxfall, Swerea, som ingår i programledningen för RE:Source.

-Genom projektet vill vi ta fram ny kunskap och vara en långsiktig plattform och arena där aktörer på området kan diskutera och samla kunskap kring hållbara material, säger han.

Framtiden, farliga ämnen och hållbar plast

I projektet ligger flera arbetspaket och de största är Framtidens material, Farliga ämnen i material och Hållbar användning av plast. De ska ta sig an olika delar av kunskapsinsamlandet men möter samma samhällsutmaning; att få till en hållbar materialförsörjning. För att lösa knuten krävs kunskap och forskning men också förändrade beteenden hos både företag och kunder.

-Att ställa om produktionen är visserligen krångligt och kostsamt men samtidigt görs det hela tiden när marknader förändras. Att förändra konsumtionen tror jag är den största utmaningen, säger Hanna Ljungkvist, IVL, som leder arbetspaketet Farliga ämnen i material.

Ta fram strategisk plan

När det gäller just Farliga ämnen i material ligger utmaningen i att kartlägga de viktigaste problemområdena och ta fram en strategisk plan för fortsatt arbete på området.

-Det kan till exempel handla om tillsatsämnen i olika typer av plastprodukter. Halterna sätter stort avtryck på återvinningsbarheten och vi behöver veta mer kring hur man bäst analyserar halter i olika avfallsströmmar, säger Hanna Ljungkvist.

Arbetspaketet Framtidens material går i grova drag ut på att sia in i framtiden, att försöka ta reda på vilka material vi kommer att använda och hur återvinnings- och avfallshantering ser ut.

-Vi vill engagera innovationsområdets aktörer. Projektet är verkligen en möjlighet vara med och forma och styra arbetet i den riktning man tycker är nödvändig och intressant, säger Henrik Oxfall.

Inom arbetspaketet Hållbar användning av plast ska man bland annat ta fram ett stöd som kan användas vid offentliga upphandlingar. Vilka krav kan man ställa vid upphandling av plast? Vilka kriterier behöver man ha med för att vara säker på att det är miljömässigt hållbar plast man till sist köper in?

Flera uppdrag att söka

I samtliga arbetspaket krävs kompetens inom flera olika områden för att lösa uppgiften och identifiera framtida utmaningar. Just nu ligger ett flertal uppdrag i projektet ute på RE:Source kompetens, en ny databas som ska underlätta för RE:Source att hitta kompetens och för intresserade att hitta uppdrag.

– På RE:Source-dagen, som hålls i Stockholm den 21 november, ska vi samla alla intressenter och hålla arbetsmöten. Det blir som en kick-off för våra arbetspaket, säger Henrik Oxfall.

Har du inte redan lagt upp din profil på RE:Source Kompetens så missa inte att göra det här. Då ser du alla uppdrag och kan enkelt söka de uppdrag som passar in på dig!

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här