16 maj 2018

Nya kommunikatörer för RE:Source

Två nya kommunikatörer finns nu på plats för att stötta programledning, styrelse och projekt inom RE:Source.

Karolina Vikingsson och Angelica Afzelius tillträdde som kommunikatörer inom RE:Source i början av maj. Båda har gedigen bakgrund inom journalistiken, där Karolina främst jobbat inom dagspress och Angelica haft flera olika funktioner på SVT.

Karolina kommer till största delen att jobba med programkommunikation och administration.

– Det är ett väldigt roligt och intressant uppdrag. Just nu handlar mycket om att komma in i arbetet, lära känna RE:Source och de många olika projekt som just nu pågår inom programmet. Och en sak är säker, det kommer inte att råda brist på viktiga och spännande saker att berätta om, säger hon.

Angelica ska främst arbeta med projektkommunikation inom RE:Source.

– Det är en verklig utmaning att nå rätt målgrupper för all den forskning och innovation som sker idag. Människor är olika och tar till sig information och kunskap på olika sätt. Jag hoppas kunna bidra med att göra innehållet både begripligt och intressant, säger hon.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här