29 juni 2018

Doktorandkurs med utmaningsdriven problemlösning

I slutet av sommaren och början av hösten erbjuder RE:Source en kurs på Chalmers i Göteborg där doktorander får utmaningar och ska arbeta tillsammans i grupp för att hitta lösningar.

– Tanken är att varje grupp får en utmaning från ett företag eller organisation, berättar Britt-Marie Steenari, professor i industriell materialåtervinning vid Chalmers tekniska högskola.

Hon har redan fått in flera förslag på utmaningar, som handlar om allt från återvinningsstationer till mjukgörare i plaster

– Kursen ska ge ett bredare perspektiv på cirkulär materialåtervinning i samhället. Vi hoppas att vi kan sammanföra doktorander från olika områden så att utmaningen passar dem. Tanken är att man ska sträcka sig lite utanför sitt eget område.

Många olika utmaningar

Doktorander eller deras handledare kan också komma med egna förslag på utmaningar som de vill ta sig an.

Förslag på utmaningar som redan kommit in:

  • Analysera statistik om avfallsvikter respektive besöksstatistik från återvinningscentraler och jämföra med demografiska data och över tid, för ökad kunskap var avfallet uppstår. (Kretslopp och vatten, Göteborgs stad)
  • Hur skilja ut ekrar från kablar efter fragmentering av kommunskrot? (Stena Recycling AB)
  • Hur sortera PVC efter innehåll av typ av mjukgörare? (Stena Recycling AB)
  • Biokompositer, hur undvika att de fördärvar materialåtervinningen av andra termoplaster? (Stena Recycling AB)
  • Diskutera ett avfall som ni väljer själva med utgångspunkt från följande möjligheter för design av återvinningsprocess: Dedikerad eller Generell återvinning, Lokal eller Centraliserad återvinning (Kemi och kemiteknik, Chalmers)
  • Giftfritt ställt mot cirkulärt – hur ska vi få återvunna material tillbaka ut på marknaden utan att kontaminera materialflödet eller miljön? (Stena Metall)

15 platser att söka

Datum för kursen är inte helt fastställda än. Doktorandernas vistelse i Göteborg eller på kursgård bekostas av Re:Source men doktorandernas resor och kostnader för handledare bekostas av respektive hemuniversitet/högskola som naturabidrag till Re:Sourceprogrammet. Kursen börjar med en samling under tre dagar, därefter är det självständigt arbete under cirka en månad. Kursen avslutas med ett slutmöte under tre dagar och förväntas ge 4 högskolepoäng.

Totalt finns 15 platser och sista ansökningsdatum är 8 augusti 2018.

Frågor och anmälningar skickas till Britt-Marie Steenari bms@chalmers.se

Via Energimyndighetens hemsida finns fler doktorandtjänster att söka.

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här