13 augusti 2018

Checkar kan finansiera test av dina idéer och resultat

Under hösten planerar RE:Source för två olika insatser inom verktyget för kommersialisering och affärsutveckling. I båda fallen handlar det om ”värdecheckar” som idébärare, entreprenörer och små och medelstora företag kan ansöka om.

Den ena typen av check är tänkt att ge sökande att börja tänka kommersialisering, exempelvis genom konsultstöd för att hitta en kommersiell användning av forskningsresultat eller ta fram en affärsplan. Den andra typen av check är tänkt att ge sökande tillgång till labb och andra testmiljöer för att kunna genomföra viktiga mindre tester som krävs för att komma vidare i utvecklingen.

– Båda insatserna är stöd för idébärare och företag att hitta vägar framåt i kommersialiseringsprocessen. Vi hoppas att RE:Source-checkarna kommer fungera som en katalysator och bidra till att innovationsområdet förnyas, säger Carl Arvid Dahlöf, verktygsledare.

I första skedet kommer ett mindre antal checkar delas ut under hösten, innan satsningen utvärderas och beslut om en eventuell fortsättning tas. Detaljerad information om vad man kan söka checkar för, hur man söker och när man kan söka, kommer publiceras här på RE:Source-hemsidan och i nyhetsbrevet. Håll utkik i höst!

För frågor, kontakta Carl Arvid Dahlöf, verktygsledare, 076-697 23 32 eller carl-arvid.dahlof@wsp.com

CarlArvid
Carl Arvid Dahlöf

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här