Optifines – Optimerad slam­återvinning med OXYFINES-teknik

Projektet syftar till att utveckla och demonstrera ett koncept för återvinning av zinkinnehållande stoft/slam i stålindustrin. Målsättningen är att genom pilotförsök verifiera och optimera OXYFINES-tekniken för separering av zink från masugnsslam till en internt återvinningsbar zinkfri produkt, samt ett zinkrikt stoft lämpligt som råvara i extern zinkframställning. Idag deponeras årligen 25 000 ton masugnsslam på grund av dess höga zinkinnehåll. Om slammet istället kan återföras till masugnen skulle detta leda till ett minskat behov av järnmalmspellets med ca 15 000 ton per år samt minska mängden slam som deponeras. Energimyndigheten bedömer att projektet har hög relevans för programmet och hög potential att bidra till förebyggande av avfall.

Slam Återvinning

Projektledare
Katarina Lundkvist
Organisation
Swerim AB
Projekttid
2018-06-15 till 2020-06-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Optifines – Optimerad slam­återvinning med OXYFINES-teknik

Slutrapport

Kontakt

Katarina Lundkvist

Projektledare, Swerim

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här