Hållbar hantering av slam från vattenreningsverk

Projektet syftar till att utveckla hållbar hantering av slam från avloppsreningsverk genom hydrotermisk karbonisering (HTC) och att konstruera en skalenlig pilotanläggning som modell för små och medelstora kommersiella anläggningar avsedda för placering som ”end–of–pipe”. HTC–processen sker vid förhöjd temperatur och tryck, varvid slammet automatiskt hygieniseras. Produkterna som bildas är ett HTC-kol och ett processvatten. Projektet är relevant för programmets syfte och har potential att lösa ett avfallsproblem. Det finns dessutom potential att återvinna fosfor från HTC-kolet, vilket idag är en ändlig resurs.

Slam

Projektledare
Malte Carl Joachim Lilliestråle
Organisation
Biokol Sverige AB
Projekttid
2017-09-21 till 2019-06-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Hållbar hantering av slam från vattenreningsverk

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här