Resurseffektiv metod för omhändertagande av kemslam

Projektet syftar till att vidareutveckla en metod för återvinning av fällningskemikalier (järn och aluminium) från slam som uppkommer vid rening av dricksvatten. Genom en patenterad metod återvinns fällningskemikalien och resten blir brännbart kol. Projektet har potential att bidra till att avfallsflödet av kemslam i stort sett upphör samtidigt som behovet av energi- och resurskrävande nyframställning av kemikalierna minskar.

Slam Återvinning

Projektledare
Hans Ulmert
Organisation
FloCell AB
Projekttid
2018-08-01 till 2018-12-31
Status
Avslutat
Bild för artikel Resurseffektiv metod för omhändertagande av kemslam

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här