Slamproduktifiering – utveckling av ett koncept för uppgradering av rötslam till en kommersiell produkt (SLURP)

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att verifiera potentialen för ett nytt koncept för ökad nyttjandegrad av slam. Slammet torkas och hygieniseras i en höghastighetscyklon och förädlas därefter genom kompaktering till ett lagringsbart lätthanterligt material. Nya miljövänliga flockningskemikalier kommer att användas för att uppfylla kraven för certifiering och spridning på jordbruksmark.

Slam

Projektledare
Michael Finell
Organisation
Sveriges Lantbruksuniversitet SLU
Projekttid
2016-09-09 till 2019-03-02
Status
Avslutat
Bild för artikel Slamproduktifiering – utveckling av ett koncept för uppgradering av rötslam till en kommersiell produkt (SLURP)

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här